Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
10126 Gustav Wriedts gate 2. GET Per Arne Langhaug 934 44 124 01.07.2013 05.07.3013
12671 Nordbyveien Drammen kommune Byprosjekter Jannike Green 02.01.2017 27.08.2018
13036 Reasfaltering Lerpeveien fra Lindum til Vestfold grense Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 04.06.2018 02.11.2018
14834 Vårveien - Bolstadhagen Drammen kommune Vei Geir Andersen 03.04.2018 30.10.2018
14837 Tårnveien Drammen kommune Vei Geir Andersen 16.04.2018 01.11.2018
14845 Markusveien Drammen kommune Vei Geir Andersen 30.04.2018 02.11.2018
14847 Farmen Øvre Drammen kommune Vei Geir Andersen 16.04.2018 29.10.2018
14848 Dalegårdsveien Drammen kommune Vei Geir Andersen 30.04.2018 01.11.2018
14849 Reasfalter GS vei langs Konnerudgata, Djupdalsveien til Bekkedalsveien Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 01.05.2018 31.10.2018
14857 Stjerneveien Nedre - Reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 01.05.2018 31.10.2018
14858 Lønnerudveien - Reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 01.05.2018 31.10.2018
15016 Fjernvarmeutbygging, Grev Wedels Plass 3 Drammen Fjernvarme Petter Andal 41228955 04.06.2018 09.07.2018
15031 Kryss Hans Hansens vei / Olaf Bergers veiTrafikksikkerhetstiltak 2019 Drammen kommune Byprosjekter Stein Mathisen 90769353 01.06.2018 30.09.2018
15033 Hotvetveien til HolstetajetTrafikksikkerhetstiltak 2019 Drammen kommune Byprosjekter Stein Mathisen 90769353 01.06.2018 30.09.2018
©2018 Geomatikk as