Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/739 Guldlisten - G/S Gravearbeid Guldlisten Norges Geotekniske Institutt (NGI) 11.12.2017 31.05.2018
17/747 721701 Langes gt/Mallinggt Arbeidstillatelse Bjørnstjerne Bjørnsons gate ISACHSEN ANLEGG AS 13.12.2017 01.12.2018
17/753 Tord Pedersens gate Gravearbeid Peter Østbyes gate Tord Pedersens gate AKTIV VEIDRIFT AS 02.01.2018 30.06.2018
18/13 Graving for fundament til tennskap, Grams alle 17,Drammen Gravearbeid Grams alle MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 09.01.2018 28.05.2018
18/18 Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse STEEN & LUND AS 02.01.2018 31.12.2018
18/22 Generell plan Drammen kommune Arbeidstillatelse DRAMMEN DRIFT KF 08.01.2018 31.12.2018
18/23 Drammen 2 Arbeidstillatelse DRAMMEN LIFTUTLEIE AS 01.01.2018 31.12.2018
18/35 Maria Feghts gata 11. Vann lekkasje. Gravearbeid Maria Fegths gate DRAMMEN DRIFT KF 25.01.2018 31.05.2018
18/38 Generell plan Drammen Kommune Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 01.01.2018 31.12.2018
18/41 Engene 1 Gravearbeid Engene EIDE MASKIN AS 15.01.2018 31.05.2018
18/47 Anleggstrafikk i Professor Smiths alle Arbeidstillatelse Professor Smiths alle STRØM GUNDERSEN AS 26.01.2018 30.09.2019
18/49 Generell plan Drammen Kommune Arbeidstillatelse TRAFIKKSYSTEMER AS 29.01.2018 31.12.2018
18/63 Ny fade Engene 3 - 7 Arbeidstillatelse Engene VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 19.02.2018 09.07.2018
18/66 Bernåsvillaen Gravearbeid Djupdalsveien AKTIV VEIDRIFT AS 12.02.2018 30.06.2018
18/79 Fjell 2020 Arbeidstillatelse Laurits Grønlands vei HENT AS 13.02.2018 31.08.2019
18/80 Tollbugata-Gyldenløves plass -721701 Gravearbeid Gyldenløves plass ISACHSEN ANLEGG AS 12.02.2018 04.07.2018
18/91 Christian Braunmansvei 7, rep. vannlekk Gravearbeid Christian Braunmans vei DRAMMEN DRIFT KF 14.02.2018 31.05.2018
18/94 105657 C O Lunds gate 39 Drammen Gravearbeid C O Lunds gate LÅGEN MASKIN AS 15.02.2018 31.05.2018
18/97 Buskerudveien 72, rep. vann lekk Gravearbeid Buskerudveien DRAMMEN DRIFT KF 15.02.2018 31.05.2018
18/100 Generell plan Drammen Kommune Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 19.02.2018 31.12.2018
18/102 Selmers gt. 32, pr. 1097 Gravearbeid Selmers gate IVAR TANUM ENTREPRENØR AS 05.03.2018 29.06.2018
18/105 Generell arbeids varslingsplan asfaltering Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 21.02.2018 31.12.2018
18/117 Sørensvingen 15. Rep. vannlekkasje Gravearbeid Sørensvingen DRAMMEN DRIFT KF 03.03.2018 31.05.2018
18/120 Grams alle-kabelgrøft Gravearbeid Grams alle ISACHSEN ANLEGG AS 12.03.2018 01.09.2018
< 1 2 3 4 5 6 >
©2018 Geomatikk as