Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/609 Sparavollen Gravearbeid Sparavollen AKTIV VEIDRIFT AS 16.10.2017 31.05.2018
17/610 Hyttemesterveien-kabelgrøft Gravearbeid Hyttemesterveien ISACHSEN ANLEGG AS 16.10.2017 01.07.2018
17/617 Rosenkrantzgata 205 Gravearbeid Bjelkeveien Rosenkrantzgata TOM HVAAL AS 23.10.2017 16.05.2018
17/626 Lerpeveien, forsterke veiskulder Gravearbeid Lerpeveien AKTIV VEIDRIFT AS 23.10.2017 31.05.2018
17/657 Lekkasje / stenging av vannlednig Gravearbeid Glassblåserveien ISACHSEN ANLEGG AS 02.11.2017 01.07.2018
17/659 Tors vei Gravearbeid Tors vei AKTIV VEIDRIFT AS 31.10.2017 31.03.2018
17/664 Øren Skole, nybygg og ombygging Arbeidstillatelse Hotvetveien SELTOR AS 02.11.2017 02.04.2018
17/671 Graving for provann Grams alle Gravearbeid Grams alle ISACHSEN ANLEGG AS 22.09.2017 01.07.2018
17/677 GWP Kranoppstilling Ole Steensgt Arbeidstillatelse Ole Steens gate STRØM GUNDERSEN AS 15.11.2017 28.02.2018
17/685 Grave rundt stikkkontaktsøyle,SET, Strandveien, Drammen Gravearbeid Strandveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 21.11.2017 31.01.2018
17/686 Om bygging av Bragernes Torg Gravearbeid Øvre Storgate STEEN & LUND AS 27.11.2017 28.10.2018
17/688 Henrik Ibsens gate 69 Gravearbeid Henrik Ibsens gate INGENIØR PETTER SØRLIE 21.11.2017 01.03.2018
17/696 Leie av gategrunn til container Arbeidstillatelse Schwenckegata BETONMAST BUSKERUD-VESTFOLD AS 20.11.2017 31.01.2018
17/702 Opp pynting av bed Gravearbeid Sankt Halvard gate BJØRN-THOMAS BJERKNES ANLEGGSGARTNER 22.11.2017 31.05.2018
17/706 GWP Elementmontasje Ole Steensgt Arbeidstillatelse Ole Steens gate STRØM GUNDERSEN AS 29.11.2017 28.02.2018
17/707 617 Fosseveien 6 Gravearbeid Fosseveien BEKKEVOLD LANDSKAP AS 09.01.2018 28.02.2018
17/709 Olav Kyrresgate 9 Gravearbeid Olav Kyrres gate EIDE MASKIN AS 27.11.2017 30.06.2018
17/719 Kryssing av gangvei for provann Gravearbeid Veveribakken ISACHSEN ANLEGG AS 04.12.2017 01.07.2018
17/721 Finn Blakstadsvei x Briskeveien. Ny reduksjonskum Gravearbeid Briskeveien DRAMMEN DRIFT KF 08.12.2017 31.05.2018
17/722 Grave i gangvei frem til Esso, Hauges Gate 57, Relacom Gravearbeid Hauges gate MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 04.12.2017 28.02.2018
17/723 Langes gt Arbeidstillatelse Langes gate ISACHSEN ANLEGG AS 13.12.2017 31.12.2018
17/726 Grunnundersøkelser VDK 32 - Drammen. Punkt VDK27018 Gravearbeid Kobbervikdalen Norges Geotekniske Institutt (NGI) 11.12.2017 31.01.2018
17/727 Gundesøhagen v Kornveien. Utskifting av spillvannsledning Gravearbeid Kornveien DRAMMEN DRIFT KF 05.12.2017 01.02.2018
17/733 Kran på fortau Arbeidstillatelse Grønland ISACHSEN ANLEGG AS 11.12.2017 30.04.2018
< 1 2 3 4 5 >
©2018 Geomatikk as