Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/626 Lerpeveien, forsterke veiskulder Gravearbeid Lerpeveien AKTIV VEIDRIFT AS 23.10.2017 30.09.2018
17/657 Lekkasje / stenging av vannlednig Gravearbeid Glassblåserveien ISACHSEN ANLEGG AS 02.11.2017 15.10.2018
17/671 Graving for provann Grams alle Gravearbeid Grams alle ISACHSEN ANLEGG AS 22.09.2017 15.10.2018
17/686 Om bygging av Bragernes Torg Gravearbeid Øvre Storgate STEEN & LUND AS 27.11.2017 28.10.2018
17/719 Kryssing av gangvei for provann Gravearbeid Veveribakken ISACHSEN ANLEGG AS 04.12.2017 15.10.2018
17/723 Langes gt Arbeidstillatelse Langes gate ISACHSEN ANLEGG AS 13.12.2017 31.12.2018
17/747 721701 Langes gt/Mallinggt Arbeidstillatelse Bjørnstjerne Bjørnsons gate ISACHSEN ANLEGG AS 13.12.2017 01.12.2018
17/753 Tord Pedersens gate Gravearbeid Peter Østbyes gate Tord Pedersens gate AKTIV VEIDRIFT AS 02.01.2018 30.09.2018
18/18 Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse STEEN & LUND AS 02.01.2018 31.12.2018
18/22 Generell plan Drammen kommune Arbeidstillatelse DRAMMEN DRIFT KF 08.01.2018 31.12.2018
18/23 Drammen 2 Arbeidstillatelse DRAMMEN LIFTUTLEIE AS 01.01.2018 31.12.2018
18/38 Generell plan Drammen Kommune Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 01.01.2018 31.12.2018
18/47 Anleggstrafikk i Professor Smiths alle Arbeidstillatelse Professor Smiths alle STRØM GUNDERSEN AS 26.01.2018 30.09.2019
18/49 Generell plan Drammen Kommune Arbeidstillatelse TRAFIKKSYSTEMER AS 29.01.2018 31.12.2018
18/79 Fjell 2020 Arbeidstillatelse Laurits Grønlands vei HENT AS 13.02.2018 31.08.2019
18/100 Generell plan Drammen Kommune Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 19.02.2018 31.12.2018
18/105 Generell arbeids varslingsplan asfaltering Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 21.02.2018 31.12.2018
18/120 Grams alle-kabelgrøft Gravearbeid Grams alle ISACHSEN ANLEGG AS 12.03.2018 15.10.2018
18/121 Gennerell skiltplan Drammen Kommune 2018 Arbeidstillatelse NCC INDUSTRY AS 03.04.2018 31.12.2018
18/130 Blektjernsveien 4b Gravearbeid Blektjernveien Maskinentreprenør Lobben & Skinstad AS 12.03.2018 03.09.2018
18/149 105684 Strømsgata 1 Drammen Gravearbeid Strømsgata LÅGEN MASKIN AS 21.03.2018 31.08.2018
18/152 Set Elektro Arbeidstillatelse SET ELEKTRO AS 19.03.2018 31.12.2018
18/153 Anleggsvei Vintergata Arbeidstillatelse Sundlandveien STRØM GUNDERSEN AS 11.04.2018 30.11.2019
18/157 Generell plan kommunale veier Drammen Arbeidstillatelse HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS 02.04.2018 31.12.2018
< 1 2 3 4 .. 9 >
©2018 Geomatikk as