Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/433 Graving for VA Gravearbeid HENRIK IBSENS GATE STEG ENTREPRENØR AS 16.08.2017 30.06.2018
17/434 Graving for VA Gravearbeid BRÅTAN STEG ENTREPRENØR AS 16.08.2017 30.06.2018
17/447 570 fjell Lekeplass Gravearbeid LAURITS GRØNLANDS VEI BEKKEVOLD LANDSKAP AS 21.08.2017 01.06.2018
17/500 570 fjell bo og servicesenter Arbeidstillatelse KLEIVENE BEKKEVOLD LANDSKAP AS 11.09.2017 30.05.2018
17/512 Graving i fortau Gravearbeid NEDRE TORGGATE ISACHSEN ANLEGG AS 20.09.2017 31.05.2018
17/543 Pettersløkka gangvei til Tors vei Gravearbeid Pettersløkka AKTIV VEIDRIFT AS 21.09.2017 31.05.2018
17/550 Amtmand Blomsgate Gravearbeid amtmand Blomsgate BEKKEVOLD LANDSKAP AS 28.09.2017 31.07.2018
17/555 Ny fremføring vannledning Gravearbeid Sota ISACHSEN ANLEGG AS 26.09.2017 01.07.2018
17/586 Johan Bjerknes vei Gravearbeid Johan Bjerknes vei ISACHSEN ANLEGG AS 23.10.2017 30.06.2018
17/591 Gamlebakken 21 Gravearbeid Gamlebakken AKTIV VEIDRIFT AS 09.10.2017 29.06.2018
17/609 Sparavollen Gravearbeid Sparavollen AKTIV VEIDRIFT AS 16.10.2017 31.05.2018
17/610 Hyttemesterveien-kabelgrøft Gravearbeid Hyttemesterveien ISACHSEN ANLEGG AS 16.10.2017 01.07.2018
17/626 Lerpeveien, forsterke veiskulder Gravearbeid Lerpeveien AKTIV VEIDRIFT AS 23.10.2017 30.09.2018
17/657 Lekkasje / stenging av vannlednig Gravearbeid Glassblåserveien ISACHSEN ANLEGG AS 02.11.2017 01.07.2018
17/659 Tors vei Gravearbeid Tors vei AKTIV VEIDRIFT AS 31.10.2017 31.05.2018
17/664 Øren Skole, nybygg og ombygging Arbeidstillatelse Hotvetveien SELTOR AS 02.11.2017 31.05.2018
17/671 Graving for provann Grams alle Gravearbeid Grams alle ISACHSEN ANLEGG AS 22.09.2017 01.07.2018
17/685 Grave rundt stikkkontaktsøyle,SET, Strandveien, Drammen Gravearbeid Strandveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 21.11.2017 30.06.2018
17/686 Om bygging av Bragernes Torg Gravearbeid Øvre Storgate STEEN & LUND AS 27.11.2017 28.10.2018
17/702 Opp pynting av bed Gravearbeid Sankt Halvard gate BJØRN-THOMAS BJERKNES ANLEGGSGARTNER 22.11.2017 31.05.2018
17/709 Olav Kyrresgate 9 Gravearbeid Olav Kyrres gate EIDE MASKIN AS 27.11.2017 30.06.2018
17/719 Kryssing av gangvei for provann Gravearbeid Veveribakken ISACHSEN ANLEGG AS 04.12.2017 01.07.2018
17/721 Finn Blakstadsvei x Briskeveien. Ny reduksjonskum Gravearbeid Briskeveien DRAMMEN DRIFT KF 08.12.2017 31.05.2018
17/723 Langes gt Arbeidstillatelse Langes gate ISACHSEN ANLEGG AS 13.12.2017 31.12.2018
17/737 Buskerudveien Gravearbeid Buskerudveien AKTIV VEIDRIFT AS 11.12.2017 31.05.2018
< 1 2 3 4 .. 6 >
©2018 Geomatikk as