Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/121 Gennerell skiltplan Drammen Kommune 2018 Arbeidstillatelse NCC INDUSTRY AS 03.04.2018 31.12.2018
18/130 Blektjernsveien 4b Gravearbeid Blektjernveien Maskinentreprenør Lobben & Skinstad AS 12.03.2018 03.09.2018
18/137 Utvidelse av sak nr. 17/686 Arbeidstillatelse STEEN & LUND AS 13.03.2018 01.07.2018
18/142 Styrt boring Bråtan-Sparavollen Gravearbeid Sparavollen KJELDAAS AS 02.04.2018 31.05.2018
18/149 105684 Strømsgata 1 Drammen Gravearbeid Strømsgata LÅGEN MASKIN AS 21.03.2018 31.05.2018
18/151 Grave,legge rør,subbe, Arboalleen 17, Relacom Gravearbeid Arboalleen MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 22.03.2018 31.05.2018
18/152 Set Elektro Arbeidstillatelse SET ELEKTRO AS 19.03.2018 31.12.2018
18/153 Anleggsvei Vintergata Arbeidstillatelse Sundlandveien STRØM GUNDERSEN AS 11.04.2018 30.11.2019
18/156 Graving for vannlekkasje Gravearbeid Fjordgløtten DRAMMEN DRIFT KF 26.03.2018 31.05.2018
18/157 Generell plan kommunale veier Drammen Arbeidstillatelse HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS 02.04.2018 31.12.2018
18/158 Graving for vannlekkasje Gravearbeid Betzy Kjelsbergs vei DRAMMEN DRIFT KF 30.03.2018 31.05.2018
18/159 Langeløkka 13, Graving for vannlekkasje Gravearbeid Langeløkka DRAMMEN DRIFT KF 31.03.2018 31.05.2018
18/167 105696 Sanatorieveien 59 Drammen Arbeidstillatelse Sanatorieveien LÅGEN MASKIN AS 12.04.2018 01.06.2018
18/169 Betzy Kjeldsberg vei v 200, Graving for vannlekkasje Gravearbeid Betzy Kjelsbergs vei DRAMMEN DRIFT KF 09.04.2018 31.05.2018
18/172 Tord Pedersens gate 37 Arbeidstillatelse Tord Pedersens gate IVAR TANUM ENTREPRENØR AS 11.04.2018 11.06.2018
18/175 Helleveien VA anlegg Gravearbeid Helleveien DRAMMEN DRIFT KF 12.04.2018 30.11.2018
18/176 Mælen VA anlegg Gravearbeid Mælen DRAMMEN DRIFT KF 12.04.2018 31.05.2018
18/178 Gangveien langs Strandveien ved Erik Børresens Alle Gravearbeid Erik Børresens alle AKTIV VEIDRIFT AS 16.04.2018 31.05.2018
18/179 Johan Bjerknes Vei v1, graving for vannlekkasje. Gravearbeid Johan Bjerknes vei DRAMMEN DRIFT KF 12.04.2018 15.06.2018
18/182 Leie av gategrunn for riggplass Arbeidstillatelse Bragernes torg INSENTI AS 22.05.2018 31.12.2018
18/183 105703 Andreas Nilsens vei 2-8 Drammen Gravearbeid Andreas Nilsens vei LÅGEN MASKIN AS 18.04.2018 01.06.2018
18/184 Rehablitering av Nedre Torgate Arbeidstillatelse Nedre Storgate BEKKEVOLD LANDSKAP AS 16.04.2018 31.08.2018
18/185 Tyttebærveien Gravearbeid Tyttebærveien BEKKEVOLD LANDSKAP AS 20.04.2018 29.06.2018
18/186 Kranløft i Schwenkegata Arbeidstillatelse Schwenckegata VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 19.04.2018 31.07.2018
18/187 Fv. 28 Gangvei Øvre Eikervei - leie plass for container Arbeidstillatelse Øvre Eikervei AKTIV VEIDRIFT AS 23.04.2018 15.06.2018
< 1 2 3 4 5 6 >
©2018 Geomatikk as