Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 16/40 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: AKTIV VEIDRIFT AS Status: Godkjent
Berørte veier: HOTVETALLEEN 2 5
HOTVETVEIEN 37J 51
HENRIK IBSENS GATE 2D 5
Søknad gjelder: Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, AF-ledning, Kummer, Gatelys
Start: 22.02.2016
Slutt: 16.05.2018
Saksinformasjon
Registrert: 12.02.2016 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (211756)
Arbeidsvarsling (243601)
Arbeidsvarsling (6508)
Arbeidsvarsling (236065)
Arbeidsvarsling (228249)
Arbeidsvarsling (207307)
Arbeidsvarsling (53695)
Arbeidsvarsling (200938)
Arbeidsvarsling (55469)
Arbeidsvarsling (202566)
Arbeidsvarsling (223750)
Arbeidsvarsling (239688)
Arbeidsvarsling (241485)
Arbeidsvarsling (17968)
Tittel: Hotvedalléen Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes