Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
10126 Gustav Wriedts gate 2. GET Per Arne Langhaug 934 44 124 01.07.2013 05.07.3013
14164 LOD Roald Amundsens gt og Leiv Eriksons gt. Drammen kommune Byprosjekter Stein Mathisen 90769353 04.03.2019 14.06.2019
15184 Maria Fegths gate - separering og fortau Drammen kommune Byprosjekter Tommy Iversen 94881175 01.08.2018 30.04.2019
16383 Åskollen etp 4 Drammen kommune Byprosjekter Stein Mathisen 90769353 31.01.2019 02.12.2019
16547 hans kjærs gate 6 Broadnet Magnus Granli 91375089 18.03.2019 29.03.2019