Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
10126 Gustav Wriedts gate 2. Telia Norge AS Per Arne Langhaug 93444124 01.07.2013 05.07.3013
20493 Nytt Sykehus Drammen, Brakerøya Geomatikk AS Tove Engen 91509146 18.05.2020 31.12.2024
22968 Hotvetveien - gang og sykkelvei ( fra Hotvet går til Per Sivles gt ) Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Stein Mathisen 90769353 01.01.2022 31.10.2022
25977 Holmensgate, Sagveien, Bragerhagen og Tomtegata VA separering Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Stein Mathisen 90769353 11.11.2021 30.09.2022
26805 Schultz Gate/Tollbugata 12-14 lavspentgrøft Glitre Energi Nett AS Ole Torger Stangeland 46851848 01.11.2021 01.07.2022
27335 Fremføring av Fjernvarme og fjernkjøling Brakerøya-Tomtegata 64 Drammen Fjernvarme Petter Andal Sørby 41228955 01.03.2022 31.10.2022
27673 Dalegårdsveien 93 - Lavspentkabel Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 15.04.2022 30.09.2022
27794 Sikoriveien - Hagatjerns og Skogfrueveien Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 02.05.2022 12.08.2022
27795 Laurits Grønlandsvei Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 25.04.2022 30.09.2022
27796 Skogerveien Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 02.05.2022 30.09.2022
27797 Steinbergveien Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 02.05.2022 30.09.2022
27798 Tangenveien - Isdamveien mm Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 02.05.2022 30.09.2022
27801 Rådhusgata Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 02.05.2022 30.09.2022
27889 Korsveien 35-36 lavspentgrøft Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 04.04.2022 31.08.2022
27926 Knoffs gate 20, Ny nettstasjon, høy og lavspentkabler Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 02.05.2022 31.12.2022
28084 G/S vei mellom Elias Kræmmersvei - Åkerveien Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 02.05.2022 30.09.2022
28085 Div G/S vei Dalegårdsveien - Aronsvei Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 02.05.2022 30.09.2022
28093 Sørensvingen 2-12 - lavspentkabler Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 02.05.2022 31.12.2022
28252 VA og vei arbeider - Johan Bjerknes vei Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Robert Hytten Hansen 95282755 19.04.2022 31.08.2022
28279 Øvre Storgate 104T Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 02.05.2022 31.12.2022
28370 10805 Blektjernveien Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 27.05.2022 29.07.2022
28392 Fjernvarmefremføring Gulskogen Skole-Sundlandveien Drammen Fjernvarme Petter Andal Sørby 41228955 23.05.2022 31.10.2022
28399 Høyspenttrase Maria Fegths gate 31A - Pettersløkka 39 Glitre Energi Nett AS Ole Torger Stangeland 46851848 02.05.2022 31.08.2022
28491 Tordenskiolds gt.108, lavspentkabel Glitre Energi Nett AS Runar Henricks 99271855 16.05.2022 31.10.2022
28508 Fremføring av fiberkabel på Drammensveien 73 Telia (TDC) Magnus Johansson 47486329 29.04.2022 15.07.2022
Viser 1 - 25 av 35 1 2 >