Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 12671
Registrert: 20.06.2016
Firma: Drammen kommune Byprosjekter Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Jannike Green Kontakt-tlf:
Start: 02.01.2017 Slutt: 27.08.2018
Arbeidets art: Samarbeidsprosjekt mellom Vegvesenet og Drammen kommune. Statens vegvesen opparbeider/utbedrer vei og fortau. Drmk vann og avløp, samt belysning. Luftstrekk skal ned i kabelanlegg.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes