Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14398
Registrert 14.03.2019
Firma Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​
Start 01.07.2019
Slutt 31.01.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jannike Green
Kontakt telefon 32040000
Arbeidets art Drammen kommune skal legge nye vann- og avløpsrør i Holmens gate og Sagveien, Bragerhagen (strekningen Sagveien-Brandtenborggt.), Tomtegata (strekningen Sagveien-Holmensgate) - utskifting og separering.