Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17993
Registrert 25.06.2019
Firma Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​
Start 30.01.2020
Slutt 07.07.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Stein Mathisen
Kontakt telefon 90769353
Arbeidets art Styrt boring av spillvann og vannledning på strekningen Gamle Kirkeplass til Amtmand Bangs gt gt. I fortau blir den gamle fellesledningen rehabilitert og blir fremtidig overvannsledning. I Amtmand Bangs gt blir det lagt nye hovedledninger og veikroppen masseutskiftet.