Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19135
Registrert 14.10.2019
Firma Telia (GET)
Start 07.11.2019
Slutt 11.11.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Emma Ullgård
Kontakt telefon 96741466
Arbeidets art Telia/Get er i ferd med å oppgradere det eksisterende kabelnettet i Drammen for å øke bredbåndskapasiteten til beboere. I denne forbindelsen er det behov for å etablere 2 st skaper med følgende mål i cm, b-80, d-32, h-120, og 1 st skap med følgende mål i cm, b-25, d25, h100. Det ønskes også å graves 4 meter, fra skapene til eksiterende stolpe på stedet.