Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20700
Registrert 17.03.2020
Firma Drammen Fjernvarme
Start 04.05.2020
Slutt 31.05.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Petter Andal Sørby
Kontakt telefon 41228955
Arbeidets art I forbindelse med nytt byggeprosjekt i Rådhusgata 17-19 må det fremføres fjernvarme til byggegropa i forbindelse med annet gravearbeid i området, planID17500. Det fremføres DN80 fjernvarme fra eksisterende DN150 i krysset Rådhusgata/Amtmand Bloms gate.Stikkledning inn til byggegropa mellom Rådhusgata 17 og 19 blir DN50.