Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22530
Registrert 01.09.2020
Firma Glitre Energi Nett AS
Start 23.09.2020
Slutt 31.12.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Per Vaaje
Kontakt telefon 47981110
Arbeidets art Strømforsyning til nytt boligfelt, omlegging av høyspentkabler i forbindelse med opparbeiding av vei til det nye boligfeltet. Utskifting av høyspentkabel mot Åserudgata.