Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22831
Registrert 22.09.2020
Firma Glitre Energi Nett AS
Start 01.11.2020
Slutt 31.12.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Per Vaaje
Kontakt telefon 47981110
Arbeidets art Forlegging av høyspentkabler, lavspentkabler og oppsett av nettstasjon. Arbeid som er utenfor eiendommen Professor Smiths alle 46 er tenkt gjort innen 1 kvartal 2021. Arbeider vil fortsette innenfor Professor Smiths alle 46 etter dette, men vil da være innenfor JM Norges byggegjerder.