Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 17/271 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: BREVIK AS Status: Godkjent
Berørte veier: CAPPELENS GATE 53 62E
GJETERGATA 32A 34
Søknad gjelder: Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning
Start: 20.06.2017
Slutt: 17.07.2018
Saksinformasjon
Registrert: 09.06.2017 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (239178)
Arbeidsvarsling (221709)
Arbeidsvarsling (259326)
Arbeidsvarsling (224564)
Arbeidsvarsling (223986)
Tittel: Gjeterveien 34 Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes