Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 17/617 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: TOM HVAAL AS Status: Godkjent
Berørte veier: Rosenkrantzgata 203 205
Bjelkeveien 6 18
Søknad gjelder: Fiber/bredbånd
Start: 23.10.2017
Slutt: 16.05.2018
Saksinformasjon
Registrert: 13.10.2017 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (234547)
Arbeidsvarsling (240541)
Tittel: Rosenkrantzgata 205 Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes