Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/657
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 16.08.2019
Slutt 30.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Glassblåserveien 12
Søknad gjelder Vannledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.10.2017
Tittel Lekkasje / stenging av vannlednig
Byggherre
Organisasjon: STATENS VEGVESEN (orgnr.: 971032081)
Kontaktperson: (tlf.: 90708353)
Stedsansvarlig
Johan Sumbolien Grøterud (tlf.: 99280513)
Ansvarshavende
Syver Bang (tlf.: 97994089)