Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/719
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 04.12.2017
Slutt 30.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Veveribakken 1A -12
Søknad gjelder Vannledning, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 30.11.2017
Tittel Kryssing av gangvei for provann
Byggherre
Organisasjon: STATENS VEGVESEN (orgnr.: 971032081)
Kontaktperson: (tlf.: 90708353)
Stedsansvarlig
Syver Bang (tlf.: 97994089)
Johan Grøterud (tlf.: 99280513)
Ansvarshavende
Tom Stærkeby (tlf.: 99280508)