Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/182
Entreprenør INSENTI AS
Start 22.05.2018
Slutt 10.05.2019
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Bragernes torg 1 -15
Søknad gjelder Stillas, Container

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 13.04.2018
Tittel Leie av gategrunn for riggplass
Byggherre
Organisasjon: BRAGERNES TORG 2A AS (orgnr.: 991750053)
Kontaktperson: Torgeir Longva Vilnes (tlf.: 922 31 350)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Erik Grimsgaard (tlf.: 93444410)