Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 16/14
Entreprenør VEIDEKKE ENTREPRENØR AS
Start 12.04.2016
Slutt 31.05.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier AMTMAND BLOMS GATE 4 -6
Søknad gjelder Grunnboring, Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Gatelys, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.01.2016
Tittel Søknad om gravetillatelse, Bragernes kvartal
Byggherre
Organisasjon: VESTAKSEN EIENDOM AS (orgnr.: 997579070)
Kontaktperson: Anette Gjestemoen (tlf.: 97541884)
Stedsansvarlig
Morten Eek (tlf.: 99578471)
Morten Hoff Eek (tlf.: 99578471)
Morten Hoff eek (tlf.: 99578471)
Ansvarshavende
Ellen Anfinsen (tlf.: 48150608)
Ellen Løwer Anfinsen (tlf.: 48150608)