Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 16/14 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Status: Godkjent
Berørte veier: AMTMAND BLOMS GATE 4 6
Søknad gjelder: Grunnboring, Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Gatelys, Fjernvarme
Start: 12.04.2016
Slutt: 31.05.2019
Saksinformasjon
Registrert: 18.01.2016 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (39338)
Arbeidsvarsling (3499)
Arbeidsvarsling (18057)
Tittel: Søknad om gravetillatelse, Bragernes kvartal Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes