Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/810
Entreprenør AKTIV VEIDRIFT AS
Start 12.11.2018
Slutt 31.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tomineborgveien 15A -36A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Gatelys, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.11.2018
Tittel Tomineborgveien VA-anlegg
Byggherre
Organisasjon: DRAMMEN KOMMUNE (orgnr.: 939214895)
Kontaktperson: (tlf.: 32046228)
Stedsansvarlig
Geir Andre Hagen (tlf.: 93254773)
Ina Ask (tlf.: 92464238)
Ansvarshavende
David Austad (tlf.: 90740815)
Bjørn Erik Hals (tlf.: 94030145)