Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3679
Entreprenør HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS
Start 01.01.2019
Slutt 31.12.2020
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 29.11.2018
Tittel Generell arbeidsvarslingsplan for kommunale veier i Drammen
Stedsansvarlig
Vidar Michalsen (tlf.: 91658732)
Ansvarshavende
Roar Håkonsen (tlf.: 91105780)