Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3694
Entreprenør EIDE MASKIN AS
Start 07.12.2018
Slutt 28.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Nersetterveien 1 -6A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.12.2018
Tittel Nersetterveien, tomt 28, 29 og 30
Byggherre
Organisasjon: SVEIN ROAR ANDERSEN EIENDOM AS (orgnr.: 917563500)
Kontaktperson: Terje Andrè Andersen (tlf.: 924 38 958)