Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3760
Entreprenør AKTIV VEIDRIFT AS
Start 11.02.2019
Slutt 01.07.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Drammensveien 223 -247
Søknad gjelder Rørpressing/-boring, Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.02.2019
Tittel Ytterkollen VA etappe 2.
Byggherre
Organisasjon: NEDRE EIKER KOMMUNE (orgnr.: 841088832)
Kontaktperson: Runar Drange (tlf.: 90632347)
Stedsansvarlig
Christian Erik Odden (tlf.: 48184126)
Ansvarshavende
Sigbjørn Sønderland (tlf.: 45636660)