Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3769
Entreprenør IVAR TANUM ENTREPRENØR AS
Start 19.02.2019
Slutt 29.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sandvollen 36 -56
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Telekabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.02.2019
Tittel Sandvollen 54
Byggherre
Organisasjon: HABITATUS AS (orgnr.: 991944427)
Kontaktperson: (tlf.: 90052993)
Stedsansvarlig
Runar Engelkor (tlf.: 97058532)
Ansvarshavende
Steffen Smejda (tlf.: 94320016)