Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4006
Entreprenør ARNE OLAV LUND AS
Start 27.05.2019
Slutt 02.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Brekkeveien 2 -32
Søknad gjelder Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.05.2019
Tittel VA-anlegg Horgen
Byggherre
Organisasjon: NEDRE EIKER KOMMUNE (orgnr.: 841088832)
Kontaktperson: (tlf.: 94833667)
Stedsansvarlig
Ole Raymond Fjellvik (tlf.: 46931791)
Thomas Seljenes (tlf.: 40781261)
Ansvarshavende
Tom Helge Lie (tlf.: 91181375)