Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4122
Entreprenør MORTEN HØJMOSE SERVICE
Start 13.06.2019
Slutt 31.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Olav Kyrres gate 14 -14
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.06.2019
Tittel OK14: Graving/masseutskifting ifm oppføring av garasje
Byggherre
Kontaktperson: Øystein Haugen (tlf.: 91531004)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Hans Petter Myrvollen (tlf.: 99731448)