Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4180
Entreprenør STEEN & LUND AS
Start 26.08.2019
Slutt 31.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sanatorieveien 1 -26
Søknad gjelder El-kabel, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.07.2019
Tittel Tiltak 6 Sanatorievein Drammen
Byggherre
Organisasjon: Drammen kommune Byprosjekter (orgnr.: 939214895)
Kontaktperson: (tlf.: 90769353)
Stedsansvarlig
Charlotte O. Fossli (tlf.: 95736779)
Håvard Borgevad (tlf.: 95736787)
Amalie Søvold (tlf.: 90715456)
Ansvarshavende
Kent Åsen (tlf.: 90997283)
Charlotte Olstad Fossli (tlf.: 95736779)
Rune Johansen (tlf.: 95292487)