Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4205
Entreprenør Maskinentreprenør Lobben & Skinstad AS
Start 10.10.2019
Slutt 03.07.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vinnesgata 2 -24B
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, El-kabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 31.07.2019
Tittel Vinnesgata 50/170
Byggherre
Kontaktperson: Catrine Thorshaug Fyrand (tlf.: 91383725)
Stedsansvarlig
Svein jonny Hagen (tlf.: 48078295)
Kristian Skorta (tlf.: 99408431)
Ansvarshavende
Svein Jonny Hagen (tlf.: 48078295)