Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4353
Entreprenør HELLÅS OG HANDELAND ENTREPRENØR AS
Start 16.09.2019
Slutt 31.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Nærbyveien 6 -38
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.09.2019
Tittel Nærbyveien
Byggherre
Organisasjon: HELLÅS OG HANDELAND ENTREPRENØR AS (orgnr.: 979749341)
Kontaktperson: Dagfinn Handeland (tlf.: 95032661)
Stedsansvarlig
John Roald Handeland (tlf.: 90160726)
Ansvarshavende
Dagfinn Handeland (tlf.: 95032661)
Roar Dodds Halvorsen (tlf.: 994 87 319)