Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4567
Entreprenør DRAMMEN DRIFT KF
Start 18.11.2019
Slutt 31.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hermanstorffs gate 26 -30
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.11.2019
Tittel 19110118 Hermanstorf Gt - VA anlegg
Byggherre
Organisasjon: Drammen kommune VA (orgnr.: 939214895)
Kontaktperson: Jon Ærøy Stryken (tlf.: 97017061)
Stedsansvarlig
Steinar Evensen (tlf.: 99606035)
Steinar Evensen (tlf.: 99606035)
Ansvarshavende
Dennis Tygesen (tlf.: 90209861)