Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4737
Entreprenør KR LARSEN MASKINENTREPRENØR AS
Start 12.02.2020
Slutt 05.02.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Skipsbygger Jørgensens vei 2 -6A
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.02.2020
Tittel Skipsbygger Jørgensens vei
Byggherre
Organisasjon: SKIPSBYGGER JØRGENSENSVEI 2 AS (orgnr.: 916206836)
Kontaktperson: Jan-Øivind Kirsebom (tlf.: 94038586)
Stedsansvarlig
Kristian Myhre Nave (tlf.: 91807954)
Ansvarshavende
Hanne Bergene Larsen (tlf.: 47632395)