Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4811
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 11.03.2020
Slutt 31.12.2021
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Konnerudgata 56 -62
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 09.03.2020
Tittel Gravetiltak for Ny jernbanetunnel
Byggherre
Organisasjon: BANE NOR SF (orgnr.: 917082308)
Kontaktperson: Knut Edmund Knutsen (tlf.: 91668874)
Stedsansvarlig
Henning Kolbu (tlf.: 97994048)
Ansvarshavende
Espen Hammer (tlf.: 99200072)