Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4855
Entreprenør NRC ANLEGG AS
Start 03.04.2020
Slutt 31.10.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Olav Bjaalands gate 8 -10
Hjalmar Johansens gate 9
Oscar Wistings gate 2, 4, 6, 8
Søknad gjelder Rørpressing/-boring, Telekabel, Fiber/bredbånd, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 24.03.2020
Tittel Opretting av anleggsvei ved Olav Bjaalandsgate 10
Byggherre
Organisasjon: BANE NOR SF (orgnr.: 917082308)
Kontaktperson: Thomas Gienke (tlf.: 93098558)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Rune Knutrud (tlf.: 95205338)