Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/5410
Entreprenør KRISTOFFERSEN AS
Start 28.09.2020
Slutt 06.10.2021
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Hallingrudveien 7 -23
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 17.09.2020
Tittel Hallingrudveien 9
Byggherre
Kontaktperson: Håkon Thorsås Larsen (tlf.: 91582803)
Stedsansvarlig
Hubert Studzienny (tlf.: 96729802)
Ansvarshavende
Live Nakkestad (tlf.: 93283370)