Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/5693
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 04.01.2021
Slutt 31.12.2022
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 17.12.2020
Tittel Ny VA kommunal hovedledning og løsmassetunell Bane NOR - 4. strøm
Byggherre
Organisasjon: BANE NOR SF (orgnr.: 917082308)
Kontaktperson: Terje Strømme (tlf.: 41699379)
Stedsansvarlig
Henning Kolbu (tlf.: 97994048)
Ansvarshavende
Knut-Lasse Bøen-Sognnes (tlf.: 91594748)
Espen Hammer (tlf.: 99200072)