Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 16/40 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: AKTIV VEIDRIFT AS Status: Godkjent
Berørte veier: HOTVETALLEEN 2 5
HOTVETVEIEN 37J 51
HENRIK IBSENS GATE 2D 5
Søknad gjelder: Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, AF-ledning, Kummer, Gatelys
Start: 22.02.2016
Slutt: 31.08.2018
Saksinformasjon
Registrert: 12.02.2016 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (211756)
Arbeidsvarsling (243601)
Arbeidsvarsling (6508)
Arbeidsvarsling (236065)
Arbeidsvarsling (228249)
Arbeidsvarsling (207307)
Arbeidsvarsling (53695)
Arbeidsvarsling (200938)
Arbeidsvarsling (258602)
Arbeidsvarsling (55469)
Arbeidsvarsling (254352)
Arbeidsvarsling (202566)
Arbeidsvarsling (223750)
Arbeidsvarsling (239688)
Arbeidsvarsling (241485)
Arbeidsvarsling (17968)
Tittel: Hotvedalléen Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes