Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
16586 Christian Blomsgate fortau/parkering Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 20.05.2019 12.11.2019
16649 Underlia-finn blackstads vei Glitre Energi Nett AS Sisilje Havnes 46195611 15.04.2019 31.08.2019
16651 Kverneveien 17-Anchersens vei 26 Glitre Energi Nett AS Sisilje Havnes 46195611 01.07.2019 31.12.2019
16689 Engene 43-45/ Peder Buchsgate Drammen kommune Byprosjekter Heidi Strandvik 41417454 01.05.2019 01.06.2020
17099 Dansrudveien 55 - 46 Glitre Energi Nett AS Runar Henricks 99271855 03.06.2019 31.10.2019
17397 Lilleløkka, kabeltrase Glitre Energi Nett AS Runar Henricks 99271855 01.07.2019 31.10.2019
17538 GS vei mellom Pettersvollen og Jarlsbergveien - Reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 10.06.2019 31.10.2019
17541 Myrbråten - Reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 17.06.2019 31.10.2019
17542 Trollstien og Fossekallen - Reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 10.06.2019 31.10.2019
17544 Veidaveien GS vei - Reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 10.06.2019 31.10.2019
18030 Kort høyspent grøft Rundtomsvingen 2 Glitre Energi Nett AS Sisilje Havnes 46195611 12.08.2019 11.10.2019
Viser 26 - 36 av 36 < 1 2