Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Saksmapper
4946
Dokumenter
Henter data
Saksnummer Saksart Adresse Sakstittel Saksbehandler Opprettet
20/5082 Gravetillatelse
Finn Blackstads vei 27-33
10040044 Finn Blakstads vei 29 Nedasfaltert kum 46432 03.06.2020
20/5081 Arbeidstillatelse
Nedre Storgate 15-19
Billift på fortau POH 03.06.2020
20/5080 Arbeidstillatelse
Amtmand Bloms gate 2-4
ehov for å sette opp stillas og container ved Amtmand Bloms gate 4 03.06.2020
20/5079 Gravetillatelse
Gnr/Bnr: 113/1098 64
Midlertidig adkomst GS-veg Elevepromenaden/Fjordparken 03.06.2020
20/5078 Gravetillatelse
Vinnesgata 2-12
10045029 Vinnes Gt 9 - graving ved synkehull v/ kum 25 03.06.2020
20/5077 Gravetillatelse
Bryggeveien 1-5
Bryggevn - grøfterens POH 03.06.2020
20/5076 Arbeidstillatelse
Alle kommunale veier i gamle Svelvik kommune xxxx-xxxx
Generell arbeids varsling 03.06.2020
20/5075 Gravetillatelse
Ulverudgata 1-6A
Ulverudgt - Granittlia 02.06.2020
20/5074 Arbeidstillatelse
Hauges gate 80-87
Haugesgt POH 02.06.2020
20/5073 Arbeidstillatelse
Ilebergveien 2-22
Strømpe renovering av avløpsledning uten graving POH 02.06.2020
20/5072 Arbeidstillatelse
Øvre Sund 1-10
Øvre Sund - Filminnspilling POH 02.06.2020
20/5071 Arbeidstillatelse
Nedre Storgate 11-11
schwenkegt containerplassering POH 29.05.2020
20/5070 Gravetillatelse
Herman Wildenveys gate 70-74
10045028 Herman Wildenveys vei 74 kollaps AF POH 29.05.2020
20/5069 Gravetillatelse
Bedehusgata 2-44A
71132 Bedehusgata POH 29.05.2020
20/5068 Gravetillatelse
Hanevollveien 14-16
FTTH Drammen 2 POH 29.05.2020
20/5067 Gravetillatelse
Vintergata 11
10045006 Vintergate - Rundskjæring ved kum 60067 POH 29.05.2020
20/5066 Arbeidstillatelse
Eliesons gate 4
Leie av kommunal grunn POH 29.05.2020
20/5065 Gravetillatelse
Tors vei 40A-52A
Tors Vei POH 28.05.2020
20/5064 Arbeidstillatelse
Nedre Storgate 61A
Arbeidsvarsling 111762 POH 28.05.2020
20/5063 Gravetillatelse
Amtmand Bangs gate 1-8
Gamle Kirkeplass 7-7
Hauges gate 36A-50
Hauges gate, Drammen POH 28.05.2020
Viser 1 - 20 av 4946 1 2 3 .. 248 Neste »