Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/589 Grev Wedels Plass 3 Gravearbeid ERIK BØRRESENS ALLE NEDRE TORGGATE NEDRE STORGATE GREV WEDELS PLASS GJETERGATA SUNDGATA OLE STEENS GATE STRØM GUNDERSEN AS 14.11.2016 31.01.2019
17/48 Fv 282 Bjørnstjeren Bjørnsons gate-Jernbanegata-Telthusgata Gravearbeid Bjørnstjerne Bjørnsons gate ISACHSEN ANLEGG AS 13.02.2017 01.07.2019
17/199 Ankers Hage Gravearbeid NEDRE STORGATE KONGSBERG ENTREPRENØR AS 22.05.2017 01.11.2018
17/225 Rigg plan Riving Arbeidstillatelse ENGENE CONSTO ØST AS 23.05.2017 01.01.2019
17/246 Rigg plan drift Ankers Hage Arbeidstillatelse NEDRE STORGATE CONSTO ØST AS 19.06.2017 01.01.2019
17/512 Graving i fortau Gravearbeid NEDRE TORGGATE ISACHSEN ANLEGG AS 20.09.2017 30.11.2018
17/609 Sparavollen Gravearbeid Sparavollen AKTIV VEIDRIFT AS 16.10.2017 26.10.2018
17/626 Lerpeveien, forsterke veiskulder Gravearbeid Lerpeveien AKTIV VEIDRIFT AS 23.10.2017 26.10.2018
17/657 Lekkasje / stenging av vannlednig Gravearbeid Glassblåserveien ISACHSEN ANLEGG AS 02.11.2017 31.12.2018
17/686 Om bygging av Bragernes Torg Gravearbeid Øvre Storgate STEEN & LUND AS 27.11.2017 28.10.2018
17/719 Kryssing av gangvei for provann Gravearbeid Veveribakken ISACHSEN ANLEGG AS 04.12.2017 01.11.2018
17/723 Langes gt Arbeidstillatelse Langes gate ISACHSEN ANLEGG AS 13.12.2017 31.12.2018
17/747 721701 Langes gt/Mallinggt Arbeidstillatelse Bjørnstjerne Bjørnsons gate ISACHSEN ANLEGG AS 13.12.2017 01.12.2018
17/753 Tord Pedersens gate Gravearbeid Tord Pedersens gate Peter Østbyes gate AKTIV VEIDRIFT AS 02.01.2018 31.10.2018
18/18 Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse STEEN & LUND AS 02.01.2018 31.12.2018
18/22 Generell plan Drammen kommune Arbeidstillatelse DRAMMEN DRIFT KF 08.01.2018 31.12.2018
18/23 Drammen 2 Arbeidstillatelse DRAMMEN LIFTUTLEIE AS 01.01.2018 31.12.2018
18/38 Generell plan Drammen Kommune Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 01.01.2018 31.12.2018
1 2 3 .. 9 >
©2018 Geomatikk as