Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/3516 Rehabilitering Strømsø bru Arbeidstillatelse CONSOLVO AS 01.10.2018 01.09.2020
20/3679 Generell arbeidsvarslingsplan for kommunale veier i Drammen Arbeidstillatelse HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS 01.01.2019 31.12.2020
20/3694 Nersetterveien, tomt 28, 29 og 30 Gravearbeid Nersetterveien EIDE MASKIN AS 07.12.2018 28.08.2020
20/3734 Lekkasjekontroll på vannledninger Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 10.01.2019 31.12.2020
20/3758 Solsiden Mjøndalen Stadion Gravearbeid Hagatjernveien ISACHSEN ANLEGG AS 11.02.2019 02.11.2020
20/3824 Galleriet - utbygging av leilighetskompleks Gravearbeid Thornegata, Peder Buchs gate, Engene, Sundgata, Gjetergata VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 06.03.2019 11.12.2020
20/3840 Midlertidig anleggsvei for oppgradering av Gulskogen senter Arbeidstillatelse SIF-gata BETONMAST BUSKERUD-VESTFOLD AS 12.04.2019 01.12.2020
20/3966 Erik Børresens alle Gravearbeid Erik Børresens alle AKTIV VEIDRIFT AS 03.06.2019 30.08.2020
20/4006 VA-anlegg Horgen Gravearbeid Brekkeveien ARNE OLAV LUND AS 27.05.2019 02.10.2020
20/4077 Etablering av anleggsvei Gravearbeid Smithestrømsveien BANE NOR SF 13.06.2019 28.04.2023
20/4263 Nedre Torggate 18 Gravearbeid Nedre Torggate AKTIV VEIDRIFT AS 27.07.2020 17.08.2020
20/4277 Utgraving av tomt Gravearbeid Brannposten ISACHSEN ANLEGG AS 19.08.2019 04.09.2020
20/4339 Verven 32 Gravearbeid Verven AKTIV VEIDRIFT AS 30.08.2019 05.10.2020
20/4353 Nærbyveien Gravearbeid Nærbyveien HELLÅS OG HANDELAND ENTREPRENØR AS 16.09.2019 31.08.2020
20/4357 Generell plan Drammen Kommune Arbeidstillatelse INGENIØR IVAR PETTERSEN AS 04.09.2019 31.12.2020
20/4396 Wildenveys Park Gravearbeid Gamle Rådhusgata KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 18.09.2019 05.11.2020
20/4449 Hermanbakken 12 Gravearbeid Hermanbakken ISACHSEN ANLEGG AS 10.10.2019 17.08.2020
20/4498 Strandveien 6 Gravearbeid Strandveien EIDE MASKIN AS 23.10.2019 30.09.2020
20/4520 Verven, Spinnerigata Gravearbeid iver holters gt, Spinnerigata, Verven KJELDAAS AS 30.10.2019 11.10.2020
20/4533 Sørbyløkka bhg Gravearbeid Heyerdahls gate EIDE MASKIN AS 28.05.2020 01.09.2020
20/4574 VA-grøft Ulverudgata Gravearbeid Ulverudgata KONGSBERG ENTREPRENØR AS 19.11.2019 16.10.2020
20/4590 Oppgradering Spiralen Gravearbeid Eivind Olsens vei BJARNE SOLLI GRAVESERVICE AS 28.11.2019 15.11.2020
20/4622 Fortau Hagatjernveien Gravearbeid Hagatjernveien EIDE MASKIN AS 16.12.2019 01.10.2020
20/4625 skipsbygger Jørgensens vei 2 Arbeidstillatelse Skipsbygger Jørgensens vei KR LARSEN MASKINENTREPRENØR AS 27.12.2019 30.09.2020
20/4640 Asfaltlapping 2020 Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 06.01.2020 31.12.2020
Viser 1 - 25 av 128 1 2 3 .. 6 >