Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/3824 Galleriet - utbygging av leilighetskompleks Gravearbeid Engene, Sundgata, Gjetergata, Peder Buchs gate, Thornegata VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 06.03.2019 30.06.2021
20/4077 Etablering av anleggsvei Gravearbeid Smithestrømsveien BANE NOR SF 13.06.2019 28.04.2023
20/4668 Generell plan for Drift vei og park 2020 Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 20.01.2020 31.12.2021
20/4670 Generell Arbeidsvarslingsplan, Nye Drammen Kommune VA drift Arbeidstillatelse Drammen Kommune, Vann og avløp 21.01.2020 21.01.2022
20/4801 36274 UDK02 Kulvert og løsmassetunnel Gravearbeid 4. Strøm terrasse VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 09.03.2020 16.06.2023
20/4802 Skilting mot riggplass og inn/utkjøring Arbeidstillatelse Baker Thoens alle NRC ANLEGG AS 06.03.2020 31.07.2021
20/4811 Gravetiltak for Ny jernbanetunnel Arbeidstillatelse Konnerudgata ISACHSEN ANLEGG AS 11.03.2020 31.12.2021
20/4855 Opretting av anleggsvei ved Olav Bjaalandsgate 10 Gravearbeid Olav Bjaalands gate, Hjalmar Johansens gate, Oscar Wistings gate NRC ANLEGG AS 03.04.2020 31.10.2021
20/4860 Generell Plan for OneCo Networks AS Arbeidstillatelse NOKAS SERVICE AS 30.03.2020 31.03.2022
20/5076 Generell arbeids varsling Arbeidstillatelse Alle kommunale veier i gamle Svelvik kommune SKAGERAK NETT AS 01.06.2020 01.06.2022
20/5079 Midlertidig adkomst GS-veg Elevepromenaden/Fjordparken Gravearbeid Gnr/Bnr: 113/1098 MARTHINSEN & DUVHOLT AS 03.06.2020 30.11.2021
20/5098 Generell arbeidsvarslingsplan ALTICOM AS Arbeidstillatelse ALTICOM AS 15.04.2020 15.04.2022
20/5202 577400 Solvangen VA Gravearbeid Tunvollveien, Solvangen AKTIV VEIDRIFT AS 10.08.2020 30.06.2021
20/5233 Sykkelvei Øvre Storgate Gravearbeid Øvre Storgate, Dronninggata, Konggata KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 17.08.2020 30.06.2021
20/5255 Strømbakken Stengt Arbeidstillatelse Strømbakken ISACHSEN ANLEGG AS 17.08.2020 31.12.2022
20/5259 Spikerveien Gravearbeid Spikerveien BANE OG ENTREPRENØRSERVICE AS 10.08.2020 27.08.2021
20/5304 Laurits Grønlandsvei 33 Gravearbeid Laurits Grønlands vei STEEN & LUND AS 31.08.2020 31.07.2021
20/5354 Svanegangen Arbeidstillatelse Losjeplassen VEDAL ENTREPRENØR AS 22.09.2020 30.06.2022
20/5362 Øvre Storgate Stikkledning barnehagen Gravearbeid Øvre Storgate KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 08.09.2020 30.06.2021
20/5380 Flytte veibane Arbeidstillatelse Konnerudgata ISACHSEN ANLEGG AS 15.09.2020 03.10.2021
20/5410 Hallingrudveien 9 Arbeidstillatelse Hallingrudveien KRISTOFFERSEN AS 28.09.2020 06.10.2021
20/5411 Kobbervikdalen Gravearbeid Kobbervikdalen, Dansrudveien, kobbervikdalen, kobbervikdalen, kobbervikdalen, kobbervikdalen KIM STEINSHOLT AS 20.09.2020 30.06.2021
20/5419 Fredlihavna 8 Arbeidstillatelse Fredlihavna KRISTOFFERSEN AS 28.09.2020 28.09.2021
20/5421 Austadveien 10 Gravearbeid Austadveien EIDE MASKIN AS 24.09.2020 29.10.2021
20/5466 Sanatorieveien 11 Arbeidstillatelse Sanatorieveien EIDE MASKIN AS 14.10.2020 01.09.2021
Viser 1 - 25 av 213 1 2 3 .. 9 >