Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/712 Villaveien Gravearbeid Villaveien EIDE MASKIN AS 06.09.2021 30.09.2022
21/718 Langes gate 5 Gravearbeid Langes gate LUNDBY OG RYGG AS 13.09.2021 01.09.2022
21/732 Åskollen VA 812106 Gravearbeid Eikelia, Solumveien ISACHSEN ANLEGG AS 13.09.2021 11.08.2022
21/739 Nytt tinghus - Gamle Kirkeplass 3 Gravearbeid Gamle Kirkeplass NCC NORGE AS 20.09.2021 30.11.2022
21/755 Haugesgate P3725 Gravearbeid Hauges gate KIM STEINSHOLT AS 27.09.2021 01.08.2022
21/760 Eikveien 42-54 Gravearbeid Eikveien AKTIV VEIDRIFT AS 20.09.2021 31.07.2022
21/812 Bragernes - Oneco Arupsgt, Byfogd Lychesgt, Brannposten, Erik Børresens alle, Schwenckegt Gravearbeid Thornegata, Engene, Peder Buchs gate, Cappelens gate TERRA ENTREPRENØR AS 01.11.2021 29.07.2022
21/813 Bragernes - Oneco Bakkestien, Brannpostvn, Florsgt, Gjetergt Gravearbeid Cappelens gate, Engene, Peder Buchs gate, Thornegata TERRA ENTREPRENØR AS 01.11.2021 29.07.2022
21/815 Bragernes - Oneco, Sundgt, Peder Buchs gate, Cappelens gate Gravearbeid Engene, Peder Buchs gate, Cappelens gate, Thornegata TERRA ENTREPRENØR AS 01.11.2021 29.07.2022
21/816 Bragernes - Oneco Claus Trondsensgt, P Buchsgt, Cappelensgt Gravearbeid Engene, Peder Buchs gate, Cappelens gate, Thornegata TERRA ENTREPRENØR AS 27.09.2021 29.07.2022
21/817 Bragernes - Oneco Engene, Peder Buchsgt, Cappelensgt, Thornegt Gravearbeid Cappelens gate, Peder Buchs gate, Engene, Thornegata TERRA ENTREPRENØR AS 01.11.2021 29.07.2022
21/818 Bragernes - Oneco Thornegata Sundgata Gjetergata Gravearbeid Thornegata TERRA ENTREPRENØR AS 01.11.2021 29.07.2022
21/854 Gamlebakken prosjekt Kollen Gravearbeid Gamlebakken GUDBRANDSDAL ANLEGG AS 11.10.2021 31.07.2022
21/867 Konnerud Panorama Gravearbeid Pettersvollen KONGSBERG ENTREPRENØR AS 12.10.2021 30.11.2022
21/878 Søndre >Brennagate 12 Gravearbeid Søndre Brennagate AKTIV VEIDRIFT AS 11.10.2021 31.07.2022
21/879 Leie av gategrunn for plassering av containere ifm. arbeider i nr. 10. Arbeidstillatelse blichs gate TREBO AS 05.10.2021 25.07.2022
21/882 0602-214 Øvre Storgt Gravearbeid Øvre Storgate VEIDRIFT AS 11.10.2021 08.07.2022
21/915 Eikveien 45 Gravearbeid Eikveien AKTIV VEIDRIFT AS 14.10.2021 31.07.2022
21/917 Stillerud Gravearbeid Kornveien JOHN FADUM AS 20.10.2021 30.09.2022
21/931 Konnerudparken 20333 Gravearbeid Pettersvollen CONSTO ØST AS 01.11.2021 20.09.2023
21/935 Øvre Tverrgate 5A, nytt fortau Gravearbeid Øvre Tverrgate AKTIV VEIDRIFT AS 25.10.2021 31.07.2022
21/1026 Åskollen VA Eikelia del 1-2 Arbeidstillatelse Eikelia ISACHSEN ANLEGG AS 15.11.2021 18.08.2022
21/1036 Ringveien 11 Gravearbeid Ringveien EIDE MASKIN AS 11.11.2021 01.11.2022
21/1044 JM Hallermoen P.768 Gravearbeid Gråberget OMMEDAL & SØNNER AS 22.11.2021 08.07.2022
21/1045 Arbeidstillatelse - Øvre Torggate/ Bragernes Torg 2A Arbeidstillatelse Bragernes torg, Øvre Torggate OXE PROSJEKT AS 01.12.2021 15.08.2022
Viser 26 - 50 av 206 < 1 2 3 4 .. 9 >