Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/459 Hans Hansens vei mf. Gravearbeid Hans Hansens vei Hotvetveien Halvorstua Sokkaveien Haukeliveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 13.08.2018 16.08.2019
18/528 No digg hagtornveien Gravearbeid Hagtornveien AKTIV VEIDRIFT AS 29.08.2018 31.05.2019
18/555 Rigg Engene 45 Arbeidstillatelse TRIO ENTREPRENØR AS 13.09.2018 28.02.2020
18/573 Strøtvetveien 8 Arbeidstillatelse Strøtvetveien 8 EIDE MASKIN AS 18.09.2018 30.09.2019
18/587 Styrt boring av P-e1000mm ut i elva Gravearbeid doktor hansteinsgate MARTHINSEN & DUVHOLT AS 27.08.2018 30.06.2019
18/593 Helleristningen Arbeidstillatelse Helleristningen ASKER ENTREPRENØR AS 25.09.2018 31.12.2019
18/664 Arbeidstillatelse Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 114/6027 VESTVIKEN ENTREPRENØR AS 15.10.2018 28.06.2019
18/673 Arbeidstillatelse Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 114/6046 VESTVIKEN ENTREPRENØR AS 08.10.2018 28.06.2019
18/777 Helleristningen 25, subuss på bankett (veiutvidelse) Gravearbeid Helleristningen SKOLLERUD ANLEGG AS 07.11.2018 31.12.2019
18/798 1123 Tord Pedersens gate 67 Drammen Gravearbeid Tord Pedersens gate DIGGER AS 12.11.2018 31.05.2019
18/800 Betzy Kjelsbergs vei X Store Landfall øvre Gravearbeid Betzy Kjelsbergs vei AKTIV VEIDRIFT AS 12.11.2018 31.05.2019
18/810 Tomineborgveien VA-anlegg Gravearbeid Tomineborgveien AKTIV VEIDRIFT AS 12.11.2018 31.08.2019
18/819 Styrt boring av overvannsledning Arbeidstillatelse ISACHSEN ANLEGG AS 13.11.2018 01.06.2019
18/821 tilkobling VA Gravearbeid Ingeniør Rybergs gate KJELDAAS AS 28.11.2018 31.05.2019
18/824 731 aktivitetspark for eldre Gravearbeid Gnr/Bnr: 114/1104 BEKKEVOLD LANDSKAP AS 19.11.2018 31.05.2019
18/829 Grave kabel Brøttet vei nr 117/6002 Gravearbeid Gnr/Bnr: 117/6002 BGG ENTREPENØR AS 28.11.2018 03.06.2019
18/836 No Dig 572400 Gravearbeid Underlia AKTIV VEIDRIFT AS 19.11.2018 30.05.2019
18/851 1811103 Bernåsbakken 2-8 Graving av fibergrøft Gravearbeid Bernåsbakken DRAMMEN DRIFT KF 14.12.2018 31.05.2019
18/855 Nedre Kiøsterudsgate 1 Gravearbeid Nedre Kiøsterudsgate AKTIV VEIDRIFT AS 21.12.2018 31.05.2019
18/859 Trollstien 9a, Drammen Arbeidstillatelse Trollstien BRØDRENE SOLEM AS 26.11.2018 01.11.2019
18/865 Generell arbeidsvarslingsplan for kommunale veier i Drammen Arbeidstillatelse HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS 01.01.2019 31.12.2020
18/867 Graving for el-trasse- Fjell Gravearbeid Lauritz Hervigs vei FANEBUST MASKIN AS 03.12.2018 10.06.2019
18/877 Magnus Barfots gate 18 Gravearbeid Magnus Barfots gate EIDE MASKIN AS 03.12.2018 30.06.2019
Viser 26 - 50 av 171 < 1 2 3 4 .. 7 >