Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
23/111 Vann og Avløp Drift Renseanlegg Generell plan for kommunale veier Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 27.02.2023 01.03.2025
23/116 massetransport fra Overgangen 13 Arbeidstillatelse OVERGANGEN DOZERDRIFT AS 02.03.2023 31.05.2024
23/168 Bragernes torg 2A, resette heller Gravearbeid Bragernes torg AKTIV VEIDRIFT AS 27.03.2023 31.10.2024
23/226 Bjørkedokk, turvei langs Nordlysveien mot Hovjordet Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 18.04.2023 31.12.2024
23/274 1216 Sundland Gravearbeid Arboalleen, Sundlandveien, Vintergata, Professor Smiths alle KJELDAAS AS 01.05.2023 01.08.2024
23/333 Åpning av Grønlands undergangen Arbeidstillatelse NCC NORGE AS 16.05.2023 25.08.2025
23/374 Langrand 41, 3055 Krokstadelva Gravearbeid Langrand HC MYRVANG 25.05.2023 31.08.2024
23/455 Hågenstadfeltet, reasfaltering / gatelys Gravearbeid Bokfinkveien DRAMMEN KOMMUNE 19.06.2023 30.09.2024
23/460 Kryssing jernbane Holmen Gravearbeid Kjerraten KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 24.06.2023 31.05.2024
23/465 Flom sikring Veia -Kringlaveien Arbeidstillatelse Kringlaveien ISACHSEN ANLEGG AS 31.07.2023 31.05.2024
23/475 Jarlsbergveien 5 Gravearbeid Jarlsbergveien KRAFT GRAVING AS 01.06.2023 30.06.2024
23/478 Sandsgata, ny kantstein, nedsenk fotgjengerkryssing, nytt fortau inn i Gamle Riksvei Gravearbeid Sandsgata AKTIV VEIDRIFT AS 29.06.2023 31.10.2024
23/484 1993 Åkerveien 8-12 Gravearbeid Kastanjeveien, Betzy Kjelsbergs vei, Rosenkrantzgata, Kristian brenners vei, Vårveien, Åkerveien DIGGER AS 27.06.2023 31.05.2024
23/523 Smiehagen Gravearbeid Møllergata, Stasjonsgata, Nedre Tverrgate, Gamle Rådhusgata SKANSKA NORGE AS 01.08.2023 02.05.2025
23/548 Brandtenborggata, nedsenk fotgjengerkryssing Gravearbeid Brandtenborggata AKTIV VEIDRIFT AS 31.07.2023 31.05.2024
23/605 Furulia Gravearbeid saturnveien BONSTAD ATLE 18.09.2023 31.05.2024
23/620 Skolebråten, sette ned hjelpesluk eller avrette terreng Gravearbeid Skolebråtan AKTIV VEIDRIFT AS 09.08.2023 30.06.2024
23/621 Nedre Strandgata, gangvei inn på Bragenes strand Gravearbeid KV1509 S1D m903-907 AKTIV VEIDRIFT AS 09.08.2023 30.06.2024
23/657 Tråkka, fjerne trafikkøyer, etablere nye fortauer Gravearbeid Tråkka AKTIV VEIDRIFT AS 17.08.2023 31.10.2024
23/659 Asfaltarbeider - generell plan Arbeidstillatelse PEAB ASFALT NORGE AS 21.08.2023 13.12.2024
23/664 Hans Hansens vei/Hotvetveien vest Arbeidstillatelse Betzy Kjelsbergs vei, Hotvetveien, Bergliveien STEG ENTREPRENØR AS 23.08.2023 31.05.2024
23/685 597000 Sadolin PS - Hovedprosjekt Gravearbeid Strandveien, Strandveien AKTIV VEIDRIFT AS 11.09.2023 31.08.2024
23/687 Rynnings gate 41, etablere gangvei ut til Griffenfelds gate Gravearbeid Griffenfelds gate AKTIV VEIDRIFT AS 04.09.2023 31.10.2024
23/688 Hauges gate 50, gangvei ned til undergang under Hauges gate til Byparken Gravearbeid Hauges gate AKTIV VEIDRIFT AS 04.09.2023 31.10.2024
23/689 Lassebakken GS, fjerne asfalt, klargjøre til asfalt Gravearbeid Lassebakken AKTIV VEIDRIFT AS 04.09.2023 31.10.2024
Viser 26 - 50 av 170 < 1 2 3 4 .. 7 >