Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/459 Hans Hansens vei mf. Gravearbeid Hans Hansens vei Sokkaveien Haukeliveien Hotvetveien Halvorstua OSKAR OG TORMOD WIKE AS 13.08.2018 16.08.2019
18/528 No digg hagtornveien Gravearbeid Hagtornveien AKTIV VEIDRIFT AS 29.08.2018 31.05.2019
18/555 Rigg Engene 45 Arbeidstillatelse TRIO ENTREPRENØR AS 13.09.2018 28.02.2020
18/571 CC varehus, Brantenborggata Gravearbeid Gnr/Bnr: 113/6041 IVAR TANUM ENTREPRENØR AS 21.09.2018 01.05.2019
18/573 Strøtvetveien 8 Arbeidstillatelse Strøtvetveien 8 EIDE MASKIN AS 18.09.2018 30.09.2019
18/587 Styrt boring av P-e1000mm ut i elva Gravearbeid doktor hansteinsgate MARTHINSEN & DUVHOLT AS 27.08.2018 30.06.2019
18/593 Helleristningen Arbeidstillatelse Helleristningen ASKER ENTREPRENØR AS 25.09.2018 31.12.2019
18/664 Arbeidstillatelse Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 114/6027 VESTVIKEN ENTREPRENØR AS 15.10.2018 29.03.2019
18/673 Arbeidstillatelse Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 114/6046 VESTVIKEN ENTREPRENØR AS 08.10.2018 29.03.2019
18/674 Rehabilitering Strømsø bru Arbeidstillatelse CONSOLVO AS 01.10.2018 01.05.2019
18/683 Fjernvarme Globusgåren Gravearbeid Torgeir Vraas plass KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 15.10.2018 01.05.2019
18/764 markusveien Gravearbeid Styrmoes vei Markusveien BGT AS 03.12.2018 16.05.2019
18/765 skogerveien Gravearbeid Skogerveien Markusveien BGT AS 03.12.2018 16.05.2019
18/777 Helleristningen 25, subuss på bankett (veiutvidelse) Gravearbeid Helleristningen SKOLLERUD ANLEGG AS 07.11.2018 31.12.2019
18/798 1123 Tord Pedersens gate 67 Drammen Gravearbeid Tord Pedersens gate DIGGER AS 12.11.2018 31.05.2019
18/800 Betzy Kjelsbergs vei X Store Landfall øvre Gravearbeid Betzy Kjelsbergs vei AKTIV VEIDRIFT AS 12.11.2018 31.05.2019
18/810 Tomineborgveien VA-anlegg Gravearbeid Tomineborgveien AKTIV VEIDRIFT AS 12.11.2018 31.08.2019
18/812 Finne trekkerør,Konnerudgata,Gomperud,Glitre Gravearbeid Konnerudgata Gnr/Bnr: 81/146 MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 19.11.2018 13.04.2019
18/819 Styrt boring av overvannsledning Arbeidstillatelse ISACHSEN ANLEGG AS 13.11.2018 01.06.2019
18/821 tilkobling VA Gravearbeid Ingeniør Rybergs gate KJELDAAS AS 28.11.2018 31.05.2019
Viser 26 - 50 av 130 < 1 2 3 4 .. 6 >