Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/767 Hauges gate 89A Gravearbeid Hauges gate BONSTAD ATLE 26.09.2022 29.09.2023
22/796 Flomsikring Vrangbekk - Nedre del Gravearbeid Korvaldveien KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 03.10.2022 30.09.2023
22/845 Store Landfall øvre 82, undergraving ved sluk Gravearbeid Store Landfall øvre AKTIV VEIDRIFT AS 19.10.2022 31.10.2023
22/891 Byfogd Lyches gate, hulkile Gravearbeid Byfogd Lyches gate AKTIV VEIDRIFT AS 25.10.2022 30.09.2023
22/905 595600 Storgaten brygge Svelvik Arbeidstillatelse Storgaten AKTIV VEIDRIFT AS 31.10.2022 30.09.2023
22/912 Nedre Tverrgate 3 Arbeidstillatelse Parkveien LUNDBY OG RYGG AS 24.10.2022 31.12.2023
22/940 Juveveien 30, Svelvik Gravearbeid Juveveien KAARE MORTENSEN AS 31.10.2022 30.11.2023
22/946 Flomsikring Vrangbekk - Kryssing Vikveien Gravearbeid Korvaldveien KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 31.10.2022 30.09.2023
22/1022 875 Pumpestasjoner, Drammen - Herstrøm Gravearbeid Herstrøm KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 28.11.2022 30.09.2023
22/1031 Miljøtiltak Gulskogen vest Gravearbeid Fridtjof Nansens gate Arne Olav Lund A/S 05.12.2022 29.09.2023
22/1034 Solsiden - Næring/leiligheter Gravearbeid Store Landfall Øvre KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 05.12.2022 29.02.2024
22/1041 Eknes Elvepark Gravearbeid Gamle Riksvei EIVIND MOEN AS 07.12.2022 15.12.2023
22/1042 Innsnevring vei under tiltaksperioden 1 Arbeidstillatelse Knut Bjørhus vei, Store Landfall øvre ALENTO AS 07.12.2022 30.05.2024
22/1047 Poppegårdsveien 21 Gravearbeid Poppegårdsveien Maskinentreprenør Lobben & Skinstad A/S 12.12.2022 30.09.2023
22/1055 Eknes Elvepark Arbeidstillatelse Gamle Riksvei EIVIND MOEN AS 14.12.2022 31.10.2023
22/1061 Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 01.01.2023 31.12.2023
23/1 Buss for tog 2023 Bane NOR Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 09.01.2023 31.12.2023
23/7 Ny midlertidig anleggsvei Gravearbeid Doktor Hansteins gate NCC NORGE AS 09.01.2023 25.08.2025
23/15 Flomsikring Vrangbekk - Midtre del Gravearbeid Korvaldveien KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 16.01.2023 30.09.2023
23/16 Pumpestasjon Sørkrok Gravearbeid Sørkroksveien KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 12.01.2023 30.09.2023
23/19 Generell plan 2023 Arbeidstillatelse HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS 01.01.2023 31.12.2023
23/27 Jacob Borchs gate -G/S vei Arbeidstillatelse Jacob Borchs gate ISACHSEN ANLEGG AS 19.01.2023 31.12.2023
23/42 Generell Varslingsplan Drammen Kommune, Vann & Avløp Drift 2023 Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 20.01.2023 19.01.2024
23/45 2023 Olimb Rørfornying Generell plan for rehabilitering av VA / strømpekjøring Arbeidstillatelse OLIMB RØRFORNYING AS 23.01.2023 19.01.2024
23/48 Lekkasjekontroll på vannledninger og tilstandskontroll av kummer Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 12.01.2023 31.12.2024
Viser 26 - 50 av 213 < 1 2 3 4 .. 9 >