Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/32 Asfaltlapping 2021 Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 16.01.2021 31.12.2021
21/39 Generell plan for 2021 Arbeidstillatelse JØRN OG RUNE AUTOMASJON AS 20.01.2021 31.12.2021
21/48 Buss for tog 2021 Bane NOR Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 22.01.2021 31.12.2021
21/55 Generell arbeidsvarslingsplan Otera 2021 Arbeidstillatelse OTERA TRAFTEC AS 01.02.2021 01.02.2022
21/58 Drammenshallen - av- og påstigning ifbm vaksinering Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 28.01.2021 31.12.2021
21/62 Lekkasjekontroll av vannledninger og tilstandskontroll av kummer Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 28.01.2021 31.12.2022
21/67 Konggata 30-32, Drammen Arbeidstillatelse Wergelands gate, Konggata SANDVOLD BOLIGER BUSKERUD AS 01.02.2021 31.12.2021
21/76 Beskjæring, grøfte rens, snørydding, diverse skiltarbeider Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 02.02.2021 31.12.2021
21/90 Kum arbeider med suge/ spylebil - Generell plan Arbeidstillatelse RINGERIKE SEPTIKSERVICE AS 12.03.2021 31.12.2022
21/102 Generell plan 2021 - Strømpekjøring Drammen Arbeidstillatelse VITEK AS 18.02.2021 31.12.2021
21/103 UDK 02 - Midlertidig område Lassebakken barnehage Gravearbeid Gnr/Bnr: 17/75 ISACHSEN ANLEGG AS 19.02.2021 30.06.2022
21/111 Møllergata 15 Gravearbeid Møllergata LUNDBY OG RYGG AS 25.02.2021 31.12.2021
21/121 10040131 Herman Wildenveys gate 60 A - Graving for kommunal vannlekkasje Gravearbeid Herman Wildenveys gate DRAMMEN KOMMUNE 25.02.2021 01.12.2021
21/135 VA og fortau arbeider -Svelvikveien Arbeidstillatelse Hans Langbachs vei, Grams alle, Pålbakken, Svelvikveien ISACHSEN ANLEGG AS 08.03.2021 31.12.2022
21/147 Lauvlia 24 Gravearbeid Lauvlia KRISTOFFERSEN AS 15.03.2021 15.03.2022
21/175 Generelt skiltvedtak Drammen 2021 Arbeidstillatelse NCC INDUSTRY AS 25.03.2021 31.12.2021
21/201 Lysakerbakken 9 Gravearbeid Lysakerbakken EIDE MASKIN AS 13.04.2021 01.05.2022
21/212 Plass til riggområde i Schultz gate ifm. rehabilitering av Tollbugata 12. Arbeidstillatelse schultz gate TREBO AS 19.04.2021 01.04.2022
21/215 Tord Pedersens gate Gravearbeid Lammers gate, Strøtvetveien, Arthur Hansens gate, Sommerfrydveien, Dalejordet, Hanna Winsnes gate, Kloptjernveien, Evensbakken, Tomineborgveien, Frydenberggata, Løkkebergveien, Underhaugsveien, Tord Pedersens gate GUDBRANDSDAL ANLEGG AS 15.04.2021 31.12.2021
21/217 Peter Østbyes gate Gravearbeid Peter Østbyes gate GUDBRANDSDAL ANLEGG AS 28.04.2021 31.12.2021
21/243 2 Strøm Terrasse 21 (Bekkegata) Gravearbeid Bekkegata LUNDBY OG RYGG AS 22.04.2021 01.01.2022
21/254 592500 - 001 Danvikgata Minikonk Gravearbeid Danvikgata, Konnerudgata, Konnerudgata, Danvikgata AKTIV VEIDRIFT AS 19.04.2021 30.11.2021
21/267 VA/GS-vei henrik Ibsens Gt Gravearbeid Henrik Ibsens gate KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 03.05.2021 30.11.2021
21/278 Edvard Stangs gate, Drammen (Riggområde) Arbeidstillatelse Edvard Stangs gate GUDBRANDSDAL ANLEGG AS 28.04.2021 01.01.2022
21/282 Tord Pedersen gate 31 Arbeidstillatelse Tord Pedersens gate EIDE MASKIN AS 03.05.2021 02.05.2022
Viser 26 - 50 av 263 < 1 2 3 4 .. 11 >