Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/906 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse DRAMMEN DRIFT KF 29.12.2018 31.12.2019
19/1 Generell plan Drammen Kommune Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 02.01.2019 31.12.2019
19/6 Set Elektro Arbeidstillatelse SET ELEKTRO AS 07.01.2019 31.12.2019
19/15 Lekkasjekontroll på vannledninger Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 10.01.2019 31.12.2020
19/22 Generell Arbeidsvarsling Arbeidstillatelse DRAMMEN LIFTUTLEIE AS 01.01.2019 31.12.2019
19/23 Åskollen etappe 4, prosjektnummer 141627 Gravearbeid Rabbenveien Langeløkka Solumveien Eikelia OSKAR OG TORMOD WIKE AS 18.02.2019 31.12.2019
19/32 Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 28.01.2019 31.12.2019
19/34 Asfaltlapping 2019 Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 28.01.2019 31.12.2019
19/58 Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 08.02.2019 31.12.2019
19/77 OneCo AS.Generell plan arbeider for Glitre Energi(js) Arbeidstillatelse ONECO SØR AS 22.02.2019 31.12.2019
19/92 Konnerudgata 38 Drammen Arbeidstillatelse Konnerudgata TREBO AS 13.03.2019 08.12.2019
19/97 Gjetergata 42 Drammen Arbeidstillatelse Gjetergata LIER GRAVING OG TRANSPORT AS 06.03.2019 02.09.2019
19/112 Generell arbeidsvarslingsplan Glitre Energi Nett AS Arbeidstillatelse GLITRE ENERGI NETT AS 01.03.2019 31.12.2019
19/121 Granveien 17 Arbeidstillatelse Granveien O K LIE AS 23.04.2019 31.08.2019
19/129 Galleriet - utbygging av leilighetskompleks Gravearbeid Engene Peder Buchs gate Thornegata Gjetergata Sundgata VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 06.03.2019 30.06.2020
19/136 Haukeliveien/Sokkaveien stengt for gjennomkjøring Arbeidstillatelse Haukeliveien Sokkaveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 01.04.2019 15.11.2019
19/138 Christian Braumannsgate Gravearbeid Christian Braunmans vei LUNDBY OG RYGG AS 25.03.2019 01.12.2019
Viser 26 - 50 av 176 < 1 2 3 4 .. 8 >