Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/58 Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 08.02.2019 31.12.2019
19/77 OneCo AS.Generell plan arbeider for Glitre Energi(js) Arbeidstillatelse ONECO SØR AS 22.02.2019 31.12.2019
19/92 Konnerudgata 38 Drammen Arbeidstillatelse Konnerudgata TREBO AS 13.03.2019 08.12.2019
19/97 Gjetergata 42 Drammen Arbeidstillatelse Gjetergata LIER GRAVING OG TRANSPORT AS 06.03.2019 04.11.2019
19/112 Generell arbeidsvarslingsplan Glitre Energi Nett AS Arbeidstillatelse GLITRE ENERGI NETT AS 01.03.2019 31.12.2019
19/129 Galleriet - utbygging av leilighetskompleks Gravearbeid Engene Sundgata Gjetergata Thornegata Peder Buchs gate VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 06.03.2019 30.06.2020
19/136 Haukeliveien/Sokkaveien stengt for gjennomkjøring Arbeidstillatelse Sokkaveien Haukeliveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 01.04.2019 15.11.2019
19/138 Christian Braumannsgate Gravearbeid Christian Braunmans vei LUNDBY OG RYGG AS 25.03.2019 01.12.2019
19/144 Midlertidig anleggsvei for oppgradering av Gulskogen senter Arbeidstillatelse SIF-gata BETONMAST BUSKERUD-VESTFOLD AS 12.04.2019 01.06.2020
19/170 Generell skiltplan Drammen Kommune 2019 Arbeidstillatelse NCC INDUSTRY AS 01.05.2019 31.12.2019
19/195 Strømliveien 51 Gravearbeid Strømliveien CARL C FON AS 06.05.2019 31.10.2019
19/199 Skiltplan Strømsø Torg 9 Drammen Arbeidstillatelse Strømsø torg POB ENTREPRENØR AS 02.05.2019 20.02.2020
19/230 Nedre Storgate 35 Drammen Arbeidstillatelse Nedre Storgate POB ENTREPRENØR AS 06.05.2019 31.12.2019
19/235 Tilkobling strøm Gravearbeid Helleristningen SKOLLERUD ANLEGG AS 13.05.2019 01.12.2019
19/238 Generell plan Drammen Arbeidstillatelse SITECOM AS 07.05.2019 31.12.2019
19/240 Søknad arbeidsvarslingsplan veimerking 2018 Arbeidstillatelse EUROSTAR AS 07.05.2019 31.12.2019
19/257 Erik Børresens alle Gravearbeid Erik Børresens alle AKTIV VEIDRIFT AS 03.06.2019 01.11.2019
19/272 Grev Wedel DRMK Gravearbeid Nedre Torggate Ole Steens gate Grev Wedels plass Gjetergata Erik Børresens alle Nedre Storgate STEEN & LUND AS 20.05.2019 31.12.2019
Viser 26 - 50 av 196 < 1 2 3 4 .. 8 >