Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/4623 Thornegata 36 Gravearbeid Thornegata BGT AS 16.12.2019 22.08.2020
20/4625 skipsbygger Jørgensens vei 2 Arbeidstillatelse Skipsbygger Jørgensens vei KR LARSEN MASKINENTREPRENØR AS 27.12.2019 30.09.2020
20/4640 Asfaltlapping 2020 Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 06.01.2020 31.12.2020
20/4641 Beskjæring, grøfte rens, snørydding, diverse skiltarbeider Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 06.01.2020 31.12.2020
20/4643 Generell varslingsplan 2020 Arbeidstillatelse STEEN & LUND AS 10.01.2020 31.12.2020
20/4668 Generell plan for Drift vei og park 2020 Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 20.01.2020 31.12.2020
20/4670 Generell Arbeidsvarslingsplan, Nye Drammen Kommune VA drift Arbeidstillatelse Drammen Kommune, Vann og avløp 21.01.2020 21.01.2021
20/4694 Blåfjellveien Gravearbeid Blåfjellveien EIDE MASKIN AS 04.02.2020 31.03.2021
20/4705 Temtemoveien 9 Arbeidstillatelse Temtemoveien EIDE MASKIN AS 05.02.2020 15.04.2021
20/4725 Buss for tog 2020 Bane NOR Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 14.02.2020 27.11.2020
20/4737 Skipsbygger Jørgensens vei Gravearbeid Skipsbygger Jørgensens vei KR LARSEN MASKINENTREPRENØR AS 12.02.2020 30.09.2020
20/4738 Åssiden Fotballhall Gravearbeid Ingeniør Rybergs gate KONGSBERG ENTREPRENØR AS 18.02.2020 10.12.2020
20/4744 Meiselsen 34 Gravearbeid Meiselen LUNDBY OG RYGG AS 19.02.2020 30.08.2020
20/4762 Anleggstrafikk - Fjell Skole Lauritz Hervigs vei Arbeidstillatelse Lauritz Hervigs vei FANEBUST MASKIN AS 24.02.2020 14.08.2020
20/4766 Rebbanssvingen 26 Arbeidstillatelse Rebbanssvingen JOHNSRUD ANLEGGSDRIFT AS 26.02.2020 21.08.2020
20/4792 Rådhusgata - Amtmann Bloms gate Gravearbeid Amtmand Bloms gate, Rådhusgata KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 09.03.2020 31.08.2020
20/4795 Killingrudalleen 42, utskifting vannkum Gravearbeid Killingrudalleen Drammen kommune, Vann og avløp 09.03.2020 02.10.2020
20/4801 36274 UDK02 Kulvert og løsmassetunnel Gravearbeid 4. Strøm terrasse VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 09.03.2020 16.06.2023
20/4802 Skilting mot riggplass og inn/utkjøring Arbeidstillatelse Baker Thoens alle NRC ANLEGG AS 06.03.2020 18.12.2020
20/4807 Nye Drammen sykehus omlegging infrastruktur Prosjekt entreprise 7006 Gravearbeid Jacob Borchs gate Arne Olav Lund A/S 19.03.2020 19.03.2021
20/4811 Gravetiltak for Ny jernbanetunnel Arbeidstillatelse Konnerudgata ISACHSEN ANLEGG AS 11.03.2020 31.12.2020
20/4848 Vikveien 9 Gravearbeid Vikveien EIDE MASKIN AS 24.03.2020 30.04.2021
20/4855 Opretting av anleggsvei ved Olav Bjaalandsgate 10 Gravearbeid Hjalmar Johansens gate, Oscar Wistings gate, Olav Bjaalands gate NRC ANLEGG AS 03.04.2020 31.10.2021
20/4860 Generell Plan for OneCo Networks AS Arbeidstillatelse NOKAS SERVICE AS 30.03.2020 31.03.2021
20/4868 Drammen Museum -stillas Arbeidstillatelse Konnerudgata HØVIK BYGGESYSTEMER AS 01.04.2020 01.10.2020
Viser 26 - 50 av 144 < 1 2 3 4 .. 6 >