Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/105 Generell arbeids varslingsplan asfaltering Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 21.02.2018 31.12.2018
18/120 Grams alle-kabelgrøft Gravearbeid Grams alle ISACHSEN ANLEGG AS 12.03.2018 03.12.2018
18/121 Gennerell skiltplan Drammen Kommune 2018 Arbeidstillatelse NCC INDUSTRY AS 03.04.2018 31.12.2018
18/152 Set Elektro Arbeidstillatelse SET ELEKTRO AS 19.03.2018 31.12.2018
18/153 Anleggsvei Vintergata Arbeidstillatelse Sundlandveien STRØM GUNDERSEN AS 11.04.2018 30.11.2019
18/157 Generell plan kommunale veier Drammen Arbeidstillatelse HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS 02.04.2018 31.12.2018
18/175 Helleveien VA anlegg Gravearbeid Helleveien DRAMMEN DRIFT KF 12.04.2018 30.11.2018
18/182 Leie av gategrunn for riggplass Arbeidstillatelse Bragernes torg INSENTI AS 22.05.2018 31.12.2018
18/184 Rehablitering av Nedre Torgate Arbeidstillatelse Nedre Storgate BEKKEVOLD LANDSKAP AS 16.04.2018 30.11.2018
18/199 Søknad om arbeidsvarslingsvedtak Drammen kommune Arbeidstillatelse EUROSTAR AS 24.04.2018 31.12.2018
18/234 Stillase/Rigg Nedre Storgate Arbeidstillatelse Nedre Storgate STRØM GUNDERSEN AS 27.04.2018 28.11.2018
18/254 Arbeid langs vei Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 14.05.2018 31.12.2018
18/255 Gravearbeider ifm. opprettelse av Drammen Stasjon Hotell og nye Dr. Hansteinsgate Gravearbeid Tollbugata Webergs gate Doktor Hansteins gate SKANSKA NORGE AS 28.05.2018 01.10.2019
18/261 Sanatorieveien 5 Gravearbeid Sanatorieveien AKTIV VEIDRIFT AS 23.05.2018 30.11.2018
18/270 Betzy Kjelsbergsvei m.fl. Gravearbeid Åkerveien Bolstadhagen Dalegårdsveien Betzy Kjelsbergs vei AKTIV VEIDRIFT AS 28.05.2018 30.11.2018
18/304 Dalenveien Gravearbeid Dalenveien AKTIV VEIDRIFT AS 07.06.2018 30.11.2018
18/325 Brandengen Flerbrukshall Gravearbeid Iver Holters gate KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 30.07.2018 31.12.2018
18/365 Sankt Olavs gate X Øvre Storgate Gravearbeid Sankt Olavs gate AKTIV VEIDRIFT AS 25.06.2018 31.05.2019
18/370 Generell skiltplan Arbeidstillatelse STEEN & LUND AS 25.06.2018 31.12.2018
18/372 1813032 Buskerudveien 142, Graving for lekkasje på AFP 300 Gravearbeid Buskerudveien DRAMMEN DRIFT KF 25.06.2018 14.12.2018
< 1 2 3 4 .. 9 >
©2018 Geomatikk as