Graving i Drammen kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/551 Grave opp på hver side av brokar for bytte av kabel, Fjellsveien 5, Relacom Gravearbeid Fjellsveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 17.09.2018 30.11.2018
18/555 Rigg Engene 45 Arbeidstillatelse TRIO ENTREPRENØR AS 13.09.2018 28.02.2020
18/557 1841146 Erik Olsens gate 3-7 utkobling av septik tanker Arbeidstillatelse Erik Olsens gate DRAMMEN DRIFT KF 11.09.2018 30.11.2018
18/563 Finn Blackstads vei. Renovering Vann og avløp Gravearbeid Finn Blackstads vei CARL C FON AS 17.09.2018 30.11.2018
18/565 Betzy Kjelsbergsvei. Valebrottveien - Vårveien Arbeidstillatelse Betzy Kjelsbergs vei AKTIV VEIDRIFT AS 13.09.2018 30.11.2018
18/571 CC varehus, Brantenborggata Gravearbeid Gnr/Bnr: 113/6041 IVAR TANUM ENTREPRENØR AS 21.09.2018 23.11.2018
18/573 Strøtvetveien 8 Arbeidstillatelse Strøtvetveien 8 EIDE MASKIN AS 18.09.2018 30.09.2019
18/576 Toresbakken Gravearbeid Toresbakken AKTIV VEIDRIFT AS 19.09.2018 23.11.2018
18/577 Nyborgveien mot Konnerudgata Gravearbeid Nyborgveien AKTIV VEIDRIFT AS 19.09.2018 23.11.2018
18/583 Skilting I Henrik Ibsensgate ifm. Hans Hansens vei m.fl. Arbeidstillatelse Henrik Ibsens gate OSKAR OG TORMOD WIKE AS 19.09.2018 14.12.2018
18/587 Styrt boring av P-e1000mm ut i elva Gravearbeid doktor hansteinsgate MARTHINSEN & DUVHOLT AS 27.08.2018 30.11.2018
18/589 St. Halvards brønn Gravearbeid Bragernes torg ISACHSEN ANLEGG AS 19.09.2018 14.12.2018
18/593 Helleristningen Arbeidstillatelse Helleristningen ASKER ENTREPRENØR AS 25.09.2018 31.12.2019
18/605 Norconsult - Prøveborring løsmasse tunnell Gravearbeid 4. Strøm terrasse ISACHSEN ANLEGG AS 01.10.2018 01.12.2018
18/613 Fjernvarme Rådhusgata - Albumsgate Gravearbeid Hauges gate Rømers vei Rådhusgata KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 15.10.2018 30.11.2018
18/631 Sørskogen Gravearbeid Sørskogen AKTIV VEIDRIFT AS 01.10.2018 23.11.2018
18/633 Drafnkollen gangvei til Bamse BRakar Gravearbeid Drafnkollen AKTIV VEIDRIFT AS 01.10.2018 23.11.2018
18/639 Fibergraving Steinspranget Gravearbeid Steinspranget SPYDEBERG PARK AS 01.10.2018 30.11.2018
18/653 TS 2018 tiltak 8 Gravearbeid Pettersvollen BEKKEVOLD LANDSKAP AS 05.10.2018 23.11.2018
18/656 Mælen 2, snuplass for buss Gravearbeid Mælen AKTIV VEIDRIFT AS 08.10.2018 23.11.2018
18/658 Fibergraving Austadgata 30 Gravearbeid Austadgata SPYDEBERG PARK AS 08.10.2018 30.11.2018
18/661 bredding av gårdsplass Gravearbeid Underlia AB MASKINUTLEIE Sten Tore Erlandsen 02.10.2018 19.11.2018
18/662 Skifte fundament veilys,Lauritz Hervigs vei 82,Set Gravearbeid Lauritz Hervigs vei MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 04.10.2018 29.11.2018
< 1 2 3 4 5 6 .. 9 >
©2018 Geomatikk as