Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
10126 Gustav Wriedts gate 2. Telia (GET) Per Arne Langhaug 93444124 01.07.2013 05.07.3013
16690 Spiralen rehebilitering Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Heidi Strandvik 41417454 15.09.2019 01.10.2020
20272 Lauritz Grønlandsvei og Slåttaveien Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 01.04.2020 02.11.2020
20273 Fortau Nordlysveien Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 01.04.2020 01.10.2020
20424 Fredlihavna 2A - Elbusslader Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 01.05.2020 30.10.2020
20425 Kristian Brenners vei 184 Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 01.05.2020 30.10.2020
20427 Tors vei 44 - 52 Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 01.05.2020 31.12.2020
20437 Andorsrudveien 277, lavspnt stikkledninger til elbuss lading Glitre Energi Nett AS Sisilje Havnes 46195611 30.06.2020 30.12.2020
20438 Hovjordet\Ulevannsveien 45 Glitre Energi Nett AS Sisilje Havnes 46195611 01.06.2020 31.12.2020
20439 Bernåsbakken til Konnerud trafostasjon Glitre Energi Nett AS Runar Henricks 99271855 01.05.2020 30.11.2020
20475 4.til 6. Bera Terrasse, kabeltrase for elbusslading Glitre Energi Nett AS Runar Henricks 99271855 01.05.2020 31.10.2020
20508 Nylenna 2B - Snuplass Buskerudveien Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 01.06.2020 31.12.2020
20517 Tunvollveien 11 til 13 Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 14.04.2020 31.12.2020
20538 Lavspenttrase Christopher Hornsruds vei Glitre Energi Nett AS Runar Henricks 99271855 25.03.2020 30.09.2020
20570 Dalenveien 97A/B Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 01.05.2020 31.10.2020
20721 Buskerudveien 54, kabeltrase til fotballhall Glitre Energi Nett AS Runar Henricks 99271855 16.04.2020 30.09.2020
20727 Gråterudveien 45 - Gråterudveien 7 Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 20.04.2020 31.12.2020
20840 Nedre Eikervei 65, kabeltrase mot Arbojordet Glitre Energi Nett AS Runar Henricks 99271855 25.05.2020 31.08.2020
20841 Kniveveien 74, kabler til pantograf (Elbuss) Glitre Energi Nett AS Runar Henricks 99271855 04.05.2020 30.09.2020
20860 Nedre Skistadvei og Baneveien Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 06.04.2020 31.10.2020
20861 Nybruveien og Gamle Riksvei Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 06.04.2020 31.10.2020
20880 Lauritz Hervigs vei 158 - Fjellveien 10 Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 01.06.2020 30.09.2020
20917 Gamle Riksvei 102 - 116C Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 04.05.2020 31.12.2020
20980 Gang og sykkelvei Øvre Storgate Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Stein Mathisen 90769353 03.08.2020 07.05.2021
21195 Andorsrudveien 2,Drm Ny nettstasjon Glitre Energi Nett AS Sisilje Havnes 46195611 15.06.2020 30.11.2020
Viser 1 - 25 av 37 1 2 >