Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
10126 Gustav Wriedts gate 2. Telia (GET) Per Arne Langhaug 934 44 124 01.07.2013 05.07.3013
14398 Holmens gate / Sagveien Drammen kommune Byprosjekter Jannike Green 32040000 01.07.2019 31.01.2020
16413 Verven - Iver Holters gt. og Spinnerigata Drammen kommune Byprosjekter Stein Mathisen 90769353 01.08.2019 01.06.2020
16524 Hagatjern-Stubberudveien- høyspent kabel grøft Glitre Energi Nett AS Sisilje Havnes 46195611 01.06.2019 31.12.2019
16651 Kverneveien 17-Anchersens vei 26 Glitre Energi Nett AS Sisilje Havnes 46195611 01.07.2019 31.12.2019
16689 Engene 43-45/ Peder Buchsgate Drammen kommune Byprosjekter Heidi Strandvik 41417454 01.05.2019 01.06.2020
16690 Spiralen rehebilitering Drammen kommune Byprosjekter Heidi Strandvik 41417454 15.09.2019 01.10.2020
17201 Gråterudstubben 6, kabeltrase Glitre Energi Nett AS Runar Henricks 99271855 02.09.2019 30.12.2019
17500 Rådhusgata17-25 Drammen kommune Byprosjekter Anne Sofie Nilsen 99108772 02.09.2019 01.05.2020
17818 Gråterudveien 16 Glitre Energi Nett AS Runar Henricks 99271855 02.09.2019 13.12.2019
18592 Nærbyveien Geomatikk AS Linda Dragonmoen 24.09.2019 15.12.2019
18971 KabeltraseThornegata-Claus Trondsens gt. Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 22.10.2019 13.12.2019
19096 Kabeltrase Neversvingen 19 til Bjørkelia 11 Glitre Energi Nett AS Runar Henricks 99271855 01.11.2019 20.12.2019
19269 Hermannstorffs gate VA Drammen kommune VA Jon Ærøy Stryken 97017061 14.11.2019 16.01.2020
19427 KREMLESTIEN 12, gravtrase Telia (GET) Emma Ullgård 96741466 09.12.2019 23.12.2019
19438 Solumveien 32, - kabelgrøft. Telia (GET) Per Arne Langhaug 934 44 124 05.12.2019 12.12.2019
19551 Gomperudgata 39 Telenor Norge AS Vidar Krogh 92045859 09.12.2019 13.12.2019