Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
6232 132kV Grønland 65 - Skogliveien 41 Glitre Energi Nett AS Erling Juul 95195185 05.08.2019 18.10.2019
10126 Gustav Wriedts gate 2. Telia (GET) Per Arne Langhaug 934 44 124 01.07.2013 05.07.3013
14398 Holmens gate / Sagveien Drammen kommune Byprosjekter Jannike Green 32040000 01.07.2019 31.01.2020
16087 Rehabilitering av veg og fortausarealer Øvre Sorgate ved Drammen park Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 01.05.2019 31.10.2019
16383 Åskollen etp 4 Drammen kommune Byprosjekter Stein Mathisen 90769353 31.01.2019 02.12.2019
16396 Fjernvarmefremføring Engene 43-45 Drammen Fjernvarme Petter Andal Sørby 41228955 29.04.2019 25.10.2019
16413 Verven - Iver Holters gt. og Spinnerigata Drammen kommune Byprosjekter Stein Mathisen 90769353 01.08.2019 01.06.2020
16524 Hagatjern-Stubberudveien- høyspent kabel grøft Glitre Energi Nett AS Sisilje Havnes 46195611 01.06.2019 31.12.2019
16567 Rehabilitering fortau Kastanjeveien Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 06.05.2019 31.10.2019
16568 Gangvei - Hageveien (Roseveien) til Chr Braumannsvei Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 06.05.2019 31.10.2019
16569 Utbedring av fortau Haugesgate Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 06.05.2019 31.10.2019
16570 Reasfaltering Erik Børresens gate Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 06.05.2019 31.10.2019
16571 reasfaltering Engene Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 06.05.2019 31.10.2019
16572 Vervei stikkvei inn til nr 51 Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 06.05.2019 31.10.2019
16575 Fortau og reasfaltering av Store landfall Øvre Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 06.05.2019 31.10.2019
16578 Marienlystgata (Konnerudgata- Danvikgate) Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 06.05.2019 31.10.2019
16580 Fortau Underlia og Finn Blackstadsvei Drammen kommune Vei Per Olav Horne 32046602 06.05.2019 08.11.2019
16581 Fortau Betzy k vei (Tunveien - Store Landfall Øvre) Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 13.05.2019 08.11.2019
16582 Stjerneveien Øvre Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 13.05.2019 11.11.2019
16583 G/S vei Anchersbakken Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 13.05.2019 08.11.2019
16584 Gamlebakken Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 13.05.2019 11.11.2019
16585 Schwenckegata (Engene - Strandveien) Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 20.05.2019 21.10.2019
16586 Christian Blomsgate fortau/parkering Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 20.05.2019 12.11.2019
16651 Kverneveien 17-Anchersens vei 26 Glitre Energi Nett AS Sisilje Havnes 46195611 01.07.2019 31.12.2019
16689 Engene 43-45/ Peder Buchsgate Drammen kommune Byprosjekter Heidi Strandvik 41417454 01.05.2019 01.06.2020
Viser 1 - 25 av 40 1 2 >