Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
10126 Gustav Wriedts gate 2. Telia (GET) Per Arne Langhaug 93444124 01.07.2013 05.07.3013
16585 Schwenckegata (Engene - Strandveien) Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 06.04.2021 15.11.2021
20493 Nytt Sykehus Drammen, Brakerøya Geomatikk AS Tove Engen 91509146 18.05.2020 31.12.2024
20851 Fortau Nedre Kjøsterudsvei Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 21.05.2021 03.09.2021
20854 Øvre Strøm gang sykkelvei Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 26.04.2021 02.08.2021
20855 Olav Trygvasons gate Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 24.05.2021 23.08.2021
20992 FTTH Tangen GlobalConnect AS Marcus Nilsen 99382084 01.03.2021 31.12.2021
21062 VA Industrigata - Strandveien Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Stein Mathisen 90769353 03.08.2020 15.07.2021
21289 Brudeberget - Reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 01.04.2021 31.10.2021
21290 Prestebråtveien og Ericaveien Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 19.04.2021 31.10.2021
21291 Løveveien Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 01.04.2021 30.11.2021
21325 Danvikgata Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 19.04.2021 30.11.2021
21326 Falsens gate Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 01.05.2021 15.11.2021
21327 Veslebakken Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 10.05.2021 25.10.2021
21334 Peter Høegs gate Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 01.06.2021 18.10.2021
21335 Fortau Herman Wildenveys gate Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 17.05.2021 01.11.2021
22262 Industrigata-Mjøndalen stasjon - strømforsyning elbuss Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 15.09.2020 30.06.2021
22368 Losjeplassen 2-4, lavspentkabeltrase Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 01.10.2020 31.12.2021
22530 Granittveien, Ulverudgata, Åserudgata - høy- og lavspentkabel Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 23.09.2020 31.12.2021
22831 Professor Smiths Alle 46 - Omlegging av strømnett og forsyning til nye leilighetsbygg. Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 01.11.2020 31.12.2021
23211 Knoffs gt Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Stein Mathisen 90769353 01.03.2021 01.09.2021
23475 Fjernvarmefremføring Dr.Hansteinsgate 13-17 via Ryddinggamgen Drammen Fjernvarme Petter Andal Sørby 41228955 01.03.2021 30.06.2021
23771 Åskollen etappe 5: separering av VA-anlegg i Eikelia - Solumveien Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Hege Sølvernes Sandnes 97612615 12.04.2021 11.04.2022
24172 Ryddinggangen, omlegging av høy og lavspentkabler Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 25.02.2021 31.12.2021
24187 Plutostien GS vei - Reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 03.05.2021 31.10.2021
Viser 1 - 25 av 55 1 2 3 >