Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
10126 Gustav Wriedts gate 2. Telia (GET) Per Arne Langhaug 93444124 01.07.2013 05.07.3013
20493 Nytt Sykehus Drammen, Brakerøya Geomatikk AS Tove Engen 91509146 18.05.2020 31.12.2024
20980 Gang og sykkelvei Øvre Storgate Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Stein Mathisen 90769353 03.08.2020 07.05.2021
21062 VA Industrigata - Strandveien Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Stein Mathisen 90769353 03.08.2020 15.07.2021
22262 Industrigata-Mjøndalen stasjon - strømforsyning elbuss Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 15.09.2020 30.06.2021
22368 Losjeplassen 2-4, lavspentkabeltrase Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 01.10.2020 31.12.2021
22530 Granittveien, Ulverudgata, Åserudgata - høy- og lavspentkabel Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 23.09.2020 31.12.2021
22831 Professor Smiths Alle 46 - Omlegging av strømnett og forsyning til nye leilighetsbygg. Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 01.11.2020 31.12.2021
23424 579100 Gjetergata 16 AKTIV VEIDRIFT AS Ina Ask 92464238 03.12.2020 30.05.2021
23675 Skoger gamle kirke - slokkevannsledning ASPLAN VIAK AS Ludolf Furland 97097303 18.01.2021 03.05.2021
23797 Fortau lang Juveveien Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Robert Hytten Hansen 95282755 01.02.2021 31.05.2021
23878 Kristian brenners vei\ Bera terasse- utskiftning av hengekabel og stolpepunkt Glitre Energi Nett AS Sisilje Havnes 46195611 01.02.2021 01.05.2021
23897 Torsbergveien 1 Glitre Energi Nett AS Runar Henricks 99271855 01.02.2021 28.02.2021
23898 Webergs gate Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Nina Nilsen Åshaug 95020226 22.01.2021 03.05.2021
24000 Kollerudveien – Søknad fellesføring 3 stolper Telenor Norge AS Glenn Cato Moen Andersen 97540952 01.02.2021 01.03.2021
24172 Ryddinggangen, omlegging av høy og lavspentkabler Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 25.02.2021 31.12.2021
24311 30023 - Grensegata Viken Fiber AS Uliana Marzhueva 40529632 22.02.2021 01.06.2021
24367 Fossekleiva 2 – Søknad om utvidelse Fellesføring (1stk) Telenor Norge AS Glenn Cato Moen Andersen 97540952 25.02.2021 26.02.2021