Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
10126 Gustav Wriedts gate 2. Telia Norge AS Per Arne Langhaug 93444124 01.07.2013 05.07.3013
20493 Nytt Sykehus Drammen, Brakerøya Geomatikk AS Tove Engen 91509146 18.05.2020 31.12.2024
20992 FTTH Tangen GlobalConnect AS Marcus Nilsen 99382084 01.03.2021 31.12.2021
21291 Løveveien Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 01.04.2021 30.11.2021
21325 Danvikgata Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 19.04.2021 30.11.2021
22368 Losjeplassen 2-4, lavspentkabeltrase Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 01.10.2020 31.12.2021
22530 Granittveien, Ulverudgata, Åserudgata - høy- og lavspentkabel Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 23.09.2020 31.12.2021
22831 Professor Smiths Alle 46 - Omlegging av strømnett og forsyning til nye leilighetsbygg. Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 01.11.2020 31.12.2021
23771 Åskollen etappe 5: separering av VA-anlegg i Eikelia - Solumveien Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Hege Sølvernes Sandnes 97612615 12.04.2021 11.04.2022
24040 Ytterkollen del 3 Drammen kommune Utbygging og Infrastruktur​ Stein Mathisen 90769353 01.07.2021 20.12.2021
24172 Ryddinggangen, omlegging av høy og lavspentkabler Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 25.02.2021 31.12.2021
24186 Bera - Reasfaltering av vei og fortau Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 19.04.2021 30.11.2021
24189 Plimsollveien- Flytte gatelys andre side og reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 19.04.2021 30.11.2021
24190 Revefaret - Reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 19.04.2021 30.11.2021
24263 Sommerfrydveien 19A - Løkkebergveien 16 - lav og høyspentkabel + veilys Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 15.04.2021 31.12.2021
24299 Reasfaltering Prestegaten og Nordre Strømmsgate Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 01.05.2021 30.11.2021
24302 Nordlysveien Reasfaltering (langløkka - Hovjordet) Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 15.04.2021 30.11.2021
24303 Eikveien - Rehabilitere vei Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 08.03.2021 30.11.2021
24305 Gs vei Myrvangen - Gløttevollen, Reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 01.05.2021 30.11.2021
24306 Juveveien - Reasfaltering Drammen kommune Vei Geir Andersen 90661470 01.05.2021 30.11.2021
24307 Nesvangveien - Reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 01.05.2021 30.11.2021
24308 Tiurveien - Jerpeveien - Trosteveien - Rugdeveien - Reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 01.05.2021 30.11.2021
24309 Bergliveien - Reasfaltering Drammen kommune Vei Bjørn Westby 32046460 01.05.2021 30.11.2021
24492 Korsveien 60, Drm Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 03.05.2021 31.12.2021
24538 Johan Sverdrups vei 1-10. Lavspentkabel Glitre Energi Nett AS Per Vaaje 47981110 03.05.2021 31.12.2021
Viser 1 - 25 av 40 1 2 >