Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 10126
Registrert 06.06.2013
Firma Telia Norge AS
Start 01.07.2013
Slutt 05.07.3013
Status Godkjent koordinert
Planlegger Per Arne Langhaug
Kontakt telefon 93444124
Arbeidets art Etablere kabelgrøft og to tverrgravinger.