Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
24/272 10040477 C O Lundsgate 26 - Kommunal vannlekkasje Gravearbeid C O Lunds gate DRAMMEN KOMMUNE 13.05.2024 31.05.2024
24/275 Solberg trafostasjon Gravearbeid Spinderisletta, Spinderisletta BGT AS 14.05.2024 28.06.2024
24/277 6 Lauritz Hervigs vei Gravearbeid Lauritz Hervigs vei Maskin & Veidrift AS 27.05.2024 31.07.2024
24/278 Nedre Kiøsterudsgt. 7 Gravearbeid Nedre Kiøsterudsgate EIDE MASKIN AS 16.05.2024 05.06.2024
24/280 2146 Skanseveien 4 Solbergelva Gravearbeid Spinderisletta DIGGER AS 21.05.2024 30.06.2024
24/281 Lensmannsstien 97 - 42621 Viken Fiber Gravearbeid Gomperudgata, Lensmannsstien, Gang- og sykkelsti TOM HVAAL AS 22.05.2024 31.08.2024
24/282 2139 Skabosgate 15 Drammen Gravearbeid Auens vei DIGGER AS 21.05.2024 30.06.2024
24/283 Fasadevask Arbeidstillatelse Engene TOMA EIENDOMSDRIFT AS 28.05.2024 29.05.2024
24/284 Gamleveien 4 Gravearbeid Gamleveien Maskin & Veidrift AS 27.05.2024 31.07.2024
24/288 Tollbugata Arbeidstillatelse Tollbugata PER H STOKKE AS 27.05.2024 31.05.2024
24/289 rasmus sandviksvei 5 Gravearbeid Rasmus Sandviks vei KRISTOFFERSEN AS 21.05.2024 28.06.2024
24/290 Generelle varslingsplan på kommunal vei - Oneco Elektro - JHA Arbeidstillatelse ONECO ELEKTRO AS 20.05.2024 31.12.2024
24/291 Stadion Kvartalet Sameie - Hagatjernveien 8c, 3050 Mjøndalen/Solløsgata 13, 3050 Mjøndalen - 54850 Arbeidstillatelse Hagatjernveien DRAMMEN LIFTUTLEIE AS 21.05.2024 07.06.2024
24/293 Øvre Torggt 12 - asfalt gulv -p kjeller Arbeidstillatelse Øvre Torggate HØVIK BYGGESYSTEMER AS 22.05.2024 04.06.2024
24/294 Hagbart Kyllands vei, fjellrensk Arbeidstillatelse Lønnerudveien AKTIV VEIDRIFT AS 27.05.2024 30.09.2024
24/297 Fjell Dumpa Akebakke Gravearbeid Lauritz Hervigs vei Maskin & Veidrift AS 27.05.2024 31.07.2024
24/299 Noruppbakken, forarbeid til asfaltering Gravearbeid Noruppbakken AKTIV VEIDRIFT AS 27.05.2024 31.10.2024
24/300 Furusvingen, forarbeid til asfalt Gravearbeid Furusvingen AKTIV VEIDRIFT AS 27.05.2024 31.10.2024
24/301 Løkka - Sandstranda, tilhører sak 24/111 Arbeidstillatelse Løkka Arne Olav Lund A/S 27.05.2024 07.06.2024
24/302 Nedre Strandgate 1, 3015 Drammen - 55214 Arbeidstillatelse DRAMMEN LIFTUTLEIE AS 27.05.2024 29.05.2024
Viser 151 - 170 av 170 < 1 .. 5 6 7