Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
23/56 Kum med mer Arbeidstillatelse Russerveien, Haukeliveien, Sokkaveien, Halvorstua DRAMMEN KOMMUNE 26.01.2023 24.01.2025
23/69 Øvre Storgate-Landfalløya Gravearbeid Landfalløya, Øvre Storgate ISACHSEN ANLEGG AS 13.02.2023 30.05.2024
23/70 Generell arbeidsvarlingsplan Arbeidstillatelse Agaia AS 01.02.2023 31.12.2023
23/82 flata,store landfall øvre/nedre,bjelkeveien,karjolveien,stjerneveien øvre/nedre Gravearbeid Flata, Karjolveien, Stjerneveien øvre, Stjerneveien nedre, Store Landfall øvre, Store Landfall nedre, Bjelkeveien STEG ENTREPRENØR AS 20.02.2023 30.11.2023
23/102 Generell arbeidsvarslinsgplan med 2.årig varighet - Drammen Kommune Arbeidstillatelse LEDE AS 01.03.2023 28.02.2025
23/111 Vann og Avløp Drift Renseanlegg Generell plan for kommunale veier Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 27.02.2023 01.03.2024
23/113 320-kiwi steinberg Gravearbeid Steinbergveien HOLTHE ANLEGG AS 10.03.2023 01.10.2023
23/116 massetransport fra Overgangen 13 Arbeidstillatelse OVERGANGEN DOZERDRIFT AS 02.03.2023 31.12.2023
23/127 Asfaltlapping 2023 Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 06.03.2023 31.12.2023
23/128 Generell arbeidsvarslingplan Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 06.03.2023 31.12.2023
23/168 Bragernes torg 2A, resette heller Gravearbeid Bragernes torg AKTIV VEIDRIFT AS 27.03.2023 31.10.2023
23/191 1200 Bergerbukta PST Gravearbeid Havnehagen, Bergerbukta, Bryggeveien KJELDAAS AS 11.04.2023 31.10.2023
23/204 Etablering av ny avkjørsel Gravearbeid Kollerudveien NM GRAVESERVICE PETER NICKLAS NAMSEID MJØR 03.07.2023 23.10.2023
23/205 Støttemur og gårdsplass Gravearbeid Skarpsnoveien MASKINENTREPRENØR SØLVE BOGEN 21.04.2023 01.10.2023
23/215 Nedre Tverrgate VA/Fjernvarme Arbeidstillatelse Parkveien LUNDBY OG RYGG AS 17.04.2023 01.11.2023
23/225 Stjerneveien nedre/øvre,karjolveien Arbeidstillatelse Stjerneveien nedre, Karjolveien, Stjerneveien øvre HOLTHE ANLEGG AS 24.04.2023 31.10.2023
23/226 Bjørkedokk, turvei langs Nordlysveien mot Hovjordet Arbeidstillatelse AKTIV VEIDRIFT AS 18.04.2023 31.10.2023
23/227 Nordlysveien, fjell rensk og fjellsikring Gravearbeid Gnr/Bnr: 241/87 AKTIV VEIDRIFT AS 19.04.2023 31.10.2023
23/237 Kontroll VA - installasjoner Arbeidstillatelse INGENIØR IVAR PETTERSEN AS 24.04.2023 29.12.2023
23/239 Prestebråtveien Gravearbeid Prestebråtveien Arne Olav Lund A/S 08.05.2023 20.10.2023
23/245 Betel, Nedre Tverrgate Gravearbeid Nedre Tverrgate EIDE MASKIN AS 02.05.2023 30.09.2023
23/251 Furutoppen 18 Gravearbeid Furutoppen EIDE MASKIN AS 02.05.2023 30.09.2023
23/257 596300 Hermanstorffs gate hovedprosjekt Gravearbeid Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Knoffs gate, Austadgata, Hermanstorffs gate AKTIV VEIDRIFT AS 02.05.2023 31.12.2023
23/274 1216 Sundland Gravearbeid Professor Smiths alle, Arboalleen, Sundlandveien, Vintergata KJELDAAS AS 01.05.2023 01.08.2024
23/276 Dueveien 1 garasjer Gravearbeid Dueveien T BERG ANLEGGSTEKNIKK AS 08.05.2023 30.09.2023
Viser 51 - 75 av 213 < 1 2 3 4 5 .. 9 >