Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/284 Tord Pedersens gate, Hele Gravearbeid Kloptjernveien, Evensbakken, Tomineborgveien, Løkkebergveien, Underhaugsveien, Tord Pedersens gate, Lammers gate, Strøtvetveien, Arthur Hansens gate, Sommerfrydveien, Dalejordet, Hanna Winsnes gate, Frydenberggata GUDBRANDSDAL ANLEGG AS 28.04.2021 31.12.2021
21/291 Kontroll av VA-installasjoner Arbeidstillatelse INGENIØR IVAR PETTERSEN AS 26.04.2021 30.11.2022
21/295 Sven Svensens vei Gravearbeid Sven Svensens vei GUDBRANDSDAL ANLEGG AS 10.05.2020 31.12.2021
21/303 6371 Skogliveien 137-139 Arbeidstillatelse Skogliveien DRAMMEN LIFTUTLEIE AS 10.05.2021 31.12.2021
21/316 Vinnesgata 22 Gravearbeid Vinnesgata Maskinentreprenør Lobben & Skinstad A/S 14.06.2021 23.12.2021
21/325 Maria Fegths gate Gravearbeid Maria Fegths gate KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 26.05.2021 09.02.2022
21/368 Stillas med gangtunell settes opp på fortau i Blichs gate ifm. rehabilitering av Tollbugata 10. Arbeidstillatelse Tollbugata TREBO AS 26.05.2021 31.03.2022
21/378 Gotskals Johnsons vei, Drammen Gravearbeid Gotskalk Johnsons vei GUDBRANDSDAL ANLEGG AS 24.05.2021 31.12.2021
21/379 Løkkebergsvingen, Drammen Gravearbeid Løkkebergsvingen GUDBRANDSDAL ANLEGG AS 24.05.2020 31.12.2021
21/382 Hanna Winsnes gate, Drammen Gravearbeid Hanna Winsnes gate GUDBRANDSDAL ANLEGG AS 24.05.2021 31.12.2021
21/389 7471 Haugesgate 68 Arbeidstillatelse Hauges gate DRAMMEN LIFTUTLEIE AS 31.05.2021 30.05.2022
21/403 Nesvangveien Gravearbeid Nesvangveien AKTIV VEIDRIFT AS 01.05.2021 30.11.2021
21/424 Eikveien 62 murer Gravearbeid Eikveien AKTIV VEIDRIFT AS 21.06.2021 31.12.2021
21/427 Sehesteds gate 4 og 6 Gravearbeid Sehesteds gate KRISTOFFERSEN AS 07.06.2021 15.03.2022
21/438 592300 Liebakk Panorama Gravearbeid Kvernhusveien, Tollefshagan AKTIV VEIDRIFT AS 09.06.2021 30.07.2022
21/441 Kroksalleen 2 - Veiatun Gravearbeid Gnr/Bnr: 223/70 KARL BRIAN KARLSEN AS 10.06.2021 31.05.2022
21/525 UDK 02 - Mellombels bru Professor Smiths allè Arbeidstillatelse Konnerudgata ISACHSEN ANLEGG AS 13.07.2021 03.09.2023
21/530 Nordmoveien VA - anlegg Gravearbeid Nordmoveien DRAMMEN KOMMUNE 16.08.2021 10.12.2021
21/544 Roseveien 2 Arbeidstillatelse Roseveien KRISTOFFERSEN AS 02.08.2021 31.12.2021
21/546 Hovsveien 22 Arbeidstillatelse Hovsveien KRISTOFFERSEN AS 02.08.2021 31.05.2022
21/553 1185- Skomakergata bekkelukking Gravearbeid Gamle Kongevei, Gamle Kongevei, Andreas Nilsens vei, Auens vei, Blichfeldts vei, Odins vei, Tors vei, Hedensrudveien, Seilmakergata, Havnegata, Skippergata KJELDAAS AS 09.08.2021 31.12.2022
21/554 1185 SB Seilmakergata-Hedensrudveien Arbeidstillatelse Hedensrudveien, Seilmakergata KJELDAAS AS 09.08.2021 31.12.2021
21/560 Gamgvei Gotskalk Johnsons vei-Tord Pedersens gate Gravearbeid Tord Pedersens gate, Gotskalk Johnsons vei GUDBRANDSDAL ANLEGG AS 15.07.2021 31.12.2021
21/572 Tomineborgveien, Drammen Gravearbeid Tomineborgveien GUDBRANDSDAL ANLEGG AS 02.08.2021 11.01.2022
21/573 Hanna Wisnes gate del 2, Drammen Gravearbeid Hanna Winsnes gate GUDBRANDSDAL ANLEGG AS 02.08.2021 01.12.2021
Viser 51 - 75 av 263 < 1 2 3 4 5 .. 11 >