Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/4877 Ringveien 4 Gravearbeid Ringveien HOLTEFJELL MASKIN AS 03.04.2020 23.08.2020
20/4889 Gamle Riksvei 190-196 Gravearbeid Gamle Riksvei AKTIV VEIDRIFT AS 20.04.2020 28.08.2020
20/4897 Drammen Rådhus, Amtmand Bloms gate Arbeidstillatelse amtmand bloms gate TØMRERMESTERENE BOGEN OG MATHISEN 15.06.2020 30.09.2020
20/4907 Generell skiltvedtak 2020 Arbeidstillatelse NCC INDUSTRY AS 14.04.2020 31.12.2020
20/4951 Generell arbeidsvarslingsplan - nettpartner stolpe Arbeidstillatelse BGT AS 23.04.2020 31.10.2020
20/4965 Spinnerigata og iver Holters gate fase 4 Arbeidstillatelse Iver Holters gate KJELDAAS AS 11.05.2020 16.08.2020
20/4972 Rørvollveien 6 Arbeidstillatelse Rørvollveien KRISTOFFERSEN AS 04.05.2020 21.08.2020
20/4981 Spinnerigata fase 5 Arbeidstillatelse Spinnerigata KJELDAAS AS 18.05.2020 17.08.2020
20/4982 Manuell dirigering i forbindelse med betonglevering Arbeidstillatelse Engene VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 11.05.2020 31.10.2020
20/5011 Betonmast Buskerud AS, Gråterudveien 5-7 Gravearbeid Gråterudveien HOLTHE ANLEGG AS 18.05.2020 15.10.2020
20/5014 Vegmerking Drammen kommune Arbeidstillatelse EUROSTAR AS 13.05.2020 31.12.2020
20/5025 Utløp Drammenselva Gravearbeid Jacob Borchs gate Arne Olav Lund A/S 25.05.2020 25.11.2020
20/5035 Drammen stasjon Rigg området Arbeidstillatelse Strømsø torg VIKEN BYGG/ENTREPRENØR AS 25.05.2020 15.08.2020
20/5041 Snekkerbekken, Svelvik Gravearbeid Storgaten AKTIV VEIDRIFT AS 26.05.2020 28.08.2020
20/5042 Cappelens gate 86B Gravearbeid Cappelens gate AKTIV VEIDRIFT AS 25.05.2020 28.08.2020
20/5049 Gangvei fra Solsvingen til Laurits Grønlands vei Gravearbeid Laurits Grønlands vei AKTIV VEIDRIFT AS 01.06.2020 14.08.2020
20/5059 Gamleveien 26 Gravearbeid Gamleveien LUNDBY OG RYGG AS 04.06.2020 01.09.2020
20/5063 Hauges gate, Drammen Gravearbeid Hauges gate, Amtmand Bangs gate, Gamle Kirkeplass STEG ENTREPRENØR AS 15.06.2020 15.11.2020
20/5065 Tors Vei Gravearbeid Tors vei ENTEK AS 02.06.2020 28.08.2020
20/5069 71132 Bedehusgata Gravearbeid Bedehusgata GDA AS 03.06.2020 24.08.2020
20/5075 Ulverudgt - Granittlia Gravearbeid Ulverudgata EIDE MASKIN AS 08.06.2020 30.09.2020
20/5076 Generell arbeids varsling Arbeidstillatelse Alle kommunale veier i gamle Svelvik kommune SKAGERAK NETT AS 01.06.2020 01.06.2022
20/5079 Midlertidig adkomst GS-veg Elevepromenaden/Fjordparken Gravearbeid Gnr/Bnr: 113/1098 MARTHINSEN & DUVHOLT AS 03.06.2020 30.11.2021
20/5089 TS-07 Betzy Kjeldsbergs vei fortau Gravearbeid Betzy Kjelsbergs vei KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 08.06.2020 30.08.2020
20/5090 UDK02 - Stenging av GS-veg for jetpeling Arbeidstillatelse Konnerudgata ISACHSEN ANLEGG AS 29.06.2020 04.10.2020
Viser 51 - 75 av 144 < 1 2 3 4 5 6 >