Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/4801 36274 UDK02 Kulvert og løsmassetunnel Gravearbeid 4. Strøm terrasse VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 09.03.2020 16.06.2023
20/4802 Skilting mot riggplass og inn/utkjøring Arbeidstillatelse Baker Thoens alle NRC ANLEGG AS 06.03.2020 18.12.2020
20/4807 Nye Drammen sykehus omlegging infrastruktur Prosjekt entreprise 7006 Gravearbeid Jacob Borchs gate Arne Olav Lund A/S 19.03.2020 19.03.2021
20/4811 Gravetiltak for Ny jernbanetunnel Arbeidstillatelse Konnerudgata ISACHSEN ANLEGG AS 11.03.2020 31.12.2020
20/4845 10045018 Strømbakken 7 - graving for utbedring av kollaps AF Gravearbeid Strømbakken Drammen kommune, Vann og avløp 17.03.2020 01.07.2020
20/4848 Vikveien 9 Gravearbeid Vikveien EIDE MASKIN AS 24.03.2020 30.04.2021
20/4851 Yngsett - Evald Theies vei 1 Gravearbeid Evald Theies vei SINDSEN MASKIN AS 26.03.2020 19.06.2020
20/4855 Opretting av anleggsvei ved Olav Bjaalandsgate 10 Gravearbeid Oscar Wistings gate, Olav Bjaalands gate, Hjalmar Johansens gate NRC ANLEGG AS 03.04.2020 31.10.2021
20/4860 Generell Plan for OneCo Networks AS Arbeidstillatelse NOKAS SERVICE AS 30.03.2020 31.03.2021
20/4863 Nedre Kiøsterudsgate 1 Gravearbeid Nedre Kiøsterudsgate AKTIV VEIDRIFT AS 30.03.2020 10.07.2020
20/4868 Drammen Museum -stillas Arbeidstillatelse Konnerudgata HØVIK BYGGESYSTEMER AS 01.04.2020 01.10.2020
20/4877 Ringveien 4 Gravearbeid Ringveien HOLTEFJELL MASKIN AS 03.04.2020 24.06.2020
20/4884 Rabbenveien 54 Gravearbeid Rabbenveien AKTIV VEIDRIFT AS 14.04.2020 30.06.2020
20/4885 Solsvingen 47, gangvei ned mot Austadveien Gravearbeid Solsvingen AKTIV VEIDRIFT AS 16.04.2020 26.06.2020
20/4886 Solsvingen 20, gangvei opp til Fossilveien Gravearbeid Solsvingen AKTIV VEIDRIFT AS 16.04.2020 26.06.2020
20/4887 Olav Trygvasons gate 7, forarbeid til asfaltering Gravearbeid Olav Trygvasons gate AKTIV VEIDRIFT AS 23.04.2020 26.06.2020
20/4888 Landfalltråkket, gangvei fra Landfalløya 103 til Hotveien vest og til Elling Holst gate 15 Gravearbeid Niels Baches gate AKTIV VEIDRIFT AS 15.04.2020 26.06.2020
20/4889 Gamle Riksvei 190-196 Gravearbeid Gamle Riksvei AKTIV VEIDRIFT AS 20.04.2020 26.06.2020
20/4890 Nedre Skistads vei 2-12 Gravearbeid Nedre Skistadvei AKTIV VEIDRIFT AS 15.04.2020 26.06.2020
20/4896 Drammen Rådhus, Engene Arbeidstillatelse Engene TØMRERMESTERENE BOGEN OG MATHISEN 14.04.2020 26.06.2020
20/4900 Rammeavtale Kastanjeveien DRMK Gravearbeid Kastanjeveien STEEN & LUND AS 13.04.2020 30.06.2020
20/4903 Hagatjernveien GS-vei MIF parsellen Gravearbeid Hagatjernveien KONGSBERG ENTREPRENØR AS 21.04.2020 30.06.2020
20/4906 576300 Lauritz Grønlands Vei Minikonkurranse Gravearbeid Laurits Grønlands vei, Lauritz Hervigs vei AKTIV VEIDRIFT AS 17.04.2020 12.06.2020
20/4907 Generell skiltvedtak 2020 Arbeidstillatelse NCC INDUSTRY AS 14.04.2020 31.12.2020
20/4912 Hotvetveien, Haukeliveien, Sokkaveien, Finn Blackstadsvei Arbeidstillatelse Haukeliveien, Sokkaveien, Hans Hansens vei, Halvorstua, Hotvetveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 20.04.2020 19.06.2020
Viser 51 - 75 av 139 < 1 2 3 4 5 6 >