Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/824 731 aktivitetspark for eldre Gravearbeid Gnr/Bnr: 114/1104 BEKKEVOLD LANDSKAP AS 19.11.2018 31.05.2019
18/829 Grave kabel Brøttet vei nr 117/6002 Gravearbeid Gnr/Bnr: 117/6002 BGG ENTREPENØR AS 28.11.2018 03.06.2019
18/836 No Dig 572400 Gravearbeid Underlia AKTIV VEIDRIFT AS 19.11.2018 30.04.2019
18/851 1811103 Bernåsbakken 2-8 Graving av fibergrøft Gravearbeid Bernåsbakken DRAMMEN DRIFT KF 14.12.2018 31.05.2019
18/855 Nedre Kiøsterudsgate 1 Gravearbeid Nedre Kiøsterudsgate AKTIV VEIDRIFT AS 21.12.2018 31.05.2019
18/859 Trollstien 9a, Drammen Arbeidstillatelse Trollstien BRØDRENE SOLEM AS 26.11.2018 01.11.2019
18/865 Generell arbeidsvarslingsplan for kommunale veier i Drammen Arbeidstillatelse HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS 01.01.2019 31.12.2020
18/867 Graving for el-trasse- Fjell Gravearbeid Lauritz Hervigs vei FANEBUST MASKIN AS 03.12.2018 31.03.2019
18/877 Magnus Barfots gate 18 Gravearbeid Magnus Barfots gate EIDE MASKIN AS 03.12.2018 30.06.2019
18/882 Grønland Brygge Gravearbeid Grønland AKTIV VEIDRIFT AS 10.12.2018 31.05.2019
18/887 1811059 Heiaterassen 16 Graving for nedsetting av PLS skap Gravearbeid Heiaterrassen DRAMMEN DRIFT KF 10.12.2018 31.05.2019
18/898 1860127 Alexander Kiellands vei 2, Utskifting av stikkledning AF Gravearbeid Alexander Kiellands vei DRAMMEN DRIFT KF 13.12.2018 31.05.2019
18/904 VA - Hotvetveien Arbeidstillatelse Hotvetveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 02.01.2019 30.09.2019
18/906 Generell Arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse DRAMMEN DRIFT KF 29.12.2018 31.12.2019
18/907 kabelgrøft Milorgveien 53 Gravearbeid Milorgveien TORE JAKOB RØED AS 07.01.2019 30.04.2019
19/1 Generell plan Drammen Kommune Arbeidstillatelse DRAMMEN KOMMUNE 02.01.2019 31.12.2019
19/2 Skifte av lokk og ramme på kum 43904 Gravearbeid Tomtegata DRAMMEN DRIFT KF 07.01.2019 03.05.2019
19/5 Generell plan - Drammen Kommune Arbeidstillatelse REN SERVICE AS 04.01.2019 30.04.2019
19/6 Set Elektro Arbeidstillatelse SET ELEKTRO AS 07.01.2019 31.12.2019
19/7 Stigerneien 8A Gravearbeid Stigerveien Maskinentreprenør Lobben & Skinstad AS 09.01.2019 05.07.2019
19/8 VA Jørgen Ringstads Vei Gravearbeid Jørgen Ringstads vei KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 14.01.2019 28.06.2019
19/15 Lekkasjekontroll på vannledninger Arbeidstillatelse GLITREVANNVERKET IKS 10.01.2019 31.12.2020
19/22 Generell Arbeidsvarsling Arbeidstillatelse DRAMMEN LIFTUTLEIE AS 01.01.2019 31.12.2019
19/23 Åskollen etappe 4, prosjektnummer 141627 Gravearbeid Rabbenveien Eikelia Langeløkka Solumveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 18.02.2019 31.12.2019
Viser 51 - 75 av 130 < 1 2 3 4 5 6 >