Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/1085
Entreprenør NCC NORGE AS
Start 22.11.2021
Slutt 30.09.2025
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Jernbanegata 2C -4A
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 21.11.2021
Tittel Parkeringsregulering
Byggherre
Organisasjon: BANE NOR SF (orgnr.: 917082308)
Kontaktperson: Thomas Gienke (tlf.: 93098558)
Stedsansvarlig
Christoffer Tang (tlf.: 40611260)
Espen Hammer (tlf.: 99200072)
Ansvarshavende
Arne Haug (tlf.: 97555024)
Åsmund Selte Jordheim (tlf.: 41336846)