Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/280
Entreprenør PNC NORGE AS
Start 02.05.2022
Slutt 01.12.2025
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Bragernes torg 1A -15
Øvre Storgate 18
Nedre Strandgate 2
Bybrua 1 -2
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.04.2022
Tittel PNC Bybrua Gravesøknad Bragernes
Byggherre
Organisasjon: DRAMMEN KOMMUNE (orgnr.: 921234554)
Kontaktperson: Tommy Iversen (tlf.: 94881175)