Gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader og arbeidstillatelser i Drammen kommune

Informasjon
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om graving i offentlig grunn i Drammen kommune (merket med rød farge) og arbeidstillatelser (merket med gul farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving eller reasfaltering (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om sknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/1129
Entreprenør NCC NORGE AS
Start 08.01.2022
Slutt 25.08.2025
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 20.12.2021
Tittel Elvepromenade stengt
Byggherre
Organisasjon: BANE NOR SF (orgnr.: 917082308)
Kontaktperson: Thomas Aas (tlf.: 92083534)
Stedsansvarlig
Per Harald Vergedal (tlf.: 40207635)
Espen Hammer (tlf.: 99200072)
Ansvarshavende
Arne Haug (tlf.: 97555024)
Åsmund Selte Jordheim (tlf.: 41336846)